Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Βραβευμένο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και…