Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Βραβευμένο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και…

Χρηματοδοτικές Πηγές

Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται από 2 πυλώνες, με τον πρώτο να αποτελείται από το σύνολο των  χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ελλάδος, Ευρώπης και διεθνών οργανισμών ενώ ο δεύτερος από επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν…