2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREAMARE

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREAMARE

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική, συμμετείχε υβριδικά στη 2η συνάντηση του έργου CREAMARE, η οποία έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο του Κάντιθ στην Ισπανία.

Το CREAMARE στοχεύει σε ένα διακρατικό συνεργατικό πλαίσιο στο οποίο πολιτιστικοί οργανισμοί, επιστημονικοί/ερευνητικοί φορείς, δημιουργικοί επαγγελματίες και ειδικοί τεχνολογικών μέσων, θα παράγουν από κοινού διαδραστικές εφαρμογές και περιεχόμενο για την ανάδειξη, τη διάδοση και την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ταυτόχρονα, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές απειλές που επηρεάζουν τους ωκεανούς. 

Η συνεργασία/συμπαραγωγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας https://platform.creamare.eu/ που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Serious Game) που θα επιτρέπει στους χρήστες να βυθιστούν σε διαφορετικές υποβρύχιες τοποθεσίες στη Μεσόγειο.

Η πανευρωπαϊκή ομάδα του έργου πραγματοποίησε την αξιολόγηση πολλών και διαφορετικών ενάλιων τοποθεσιών της Μεσογείου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Serious Game, μέσω ενός μοντέλου συμπαραγωγής πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Πρόσκλησης (Open Call) για Πολιτιστικούς Φορείς και Οργανισμούς θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην επίσημη ιστοσελίδα του CREAMARE: https://creamare.eu/news/