Στηρίζουμε τη Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη σε νησιά και παράκτιες περιοχές.

Στηρίζουμε τη Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη σε νησιά και παράκτιες περιοχές.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική συμμετείχε στην τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου UnderwaterMuse, παρουσιάζοντας το καινοτόμο έργο ScienceDIVER και άλλα καινοτόμα έργα όπως το BLUEMED, το i-blueCulture, κ.α. σε μια ενιαία παρουσίαση με τίτλο: «The prospects of a bottom-up model for the sustainable management and promotion of accessible Underwater Cultural Heritage» Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Castromediano μεταξύ 3-5 Ιουνίου 2022 στο Λέτσε της Ιταλίας.