Συμμετοχή στο European Maritime Day 2022 με το Ευρωπαϊκό έργο ScienceDIVER

Συμμετοχή στο European Maritime Day 2022 με το Ευρωπαϊκό έργο ScienceDIVER

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική συμμετείχε στο φετινό European Maritime Day 2022, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας στις 19-20 Μαΐου. Το European Maritime Day αποτελεί την ετήσια εκδήλωση κατά την οποία η ναυτιλιακή κοινότητα της Ευρώπης συναντάται για να δικτυωθεί, να συζητήσει και να σκιαγραφήσει την κοινή δράση για τις θαλάσσιες υποθέσεις και τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Το κύριο θέμα της φετινής χρονιάς ήταν η «Βιώσιμη γαλάζια οικονομία για πράσινη ανάκαμψη».

Η παραπάνω εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους του έργου ScienceDIVER να συναντηθούν δια ζώσης, προκειμένου να διαδώσουν τις πρωτοβουλίες του έργου και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις B2B με σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου της Γαλάζιας Οικονομίας και Τεχνολογίας. Επί τη ευκαιρία, διοργανώθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου η 4η εταιρική συνάντηση του έργου ScienceDIVER, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία και τα τρέχοντα ζητήματα του έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά με μεγάλη επιτυχία και εκπροσώπηση από όλους τους εταίρους του έργου.