Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο uBlueTec

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο uBlueTec

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει στο έργο uBlueTec, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου uBlueTec πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιξ-Μασσαλίας (Aix-Marseille University) στις 19 Οκτωβρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με στελέχη της Ατλαντίς να συμμετέχουν ψηφιακά, και με φυσική παρουσία. Στη συνάντηση συμμετείχαν με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Ατλαντίς Συμβουλευτικής, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα του έργου.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία, και η προώθηση υποβρύχιων τεχνολογιών και δεξιοτήτων με γνώμονα μια μελλοντική βιώσιμη «Μπλε Οικονομία» με το ελάχιστα δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.  Το uBlueTec βασίζεται στη συνεργατική προσέγγιση με τη συμμετοχή φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και ευρύτερων δικτύων από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα της «Μπλε Οικονομίας». Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και μια εξειδικευμένη πλατφόρμα, η οποία θα βοηθήσει στη μείωση της διαφοράς των απαιτούμενων από την αγορά δεξιοτήτων, όπως επίσης και στη συνεύρεση συνεργατών.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι:

  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενάλιες τεχνολογίες από μία πράσινη και οικολογική οπτική. 
  • Πιλοτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς/κέντρα/ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
  • Δημιουργία ενός κόμβου υποβρύχιων τεχνολογιών ως μόνιμη δομή ανάπτυξης δεξιοτήτων που τροφοδοτεί μακροχρόνια συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων.
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας για προσλήψεις στον τομέα της Μπλε Οικονομίας, η οποία προσφέρει επίσης online courses και διευκολύνει την αντιστοίχιση ζήτησης-προσφοράς μεταξύ τρέχουσας και μελλοντικής εργατικής και βιομηχανικής δυναμικής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το κενό δεξιοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  • Προσέλκυση νέων ταλέντων από εκδηλώσεις όπως Ημέρες Καριέρας και Επιχειρηματικά Bootcamps. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.143.006€ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 30 μήνες.  Στο έργο συμμετέχουν οι εταίροι: Πανεπιστήμιο Αιξ-Μασσαλίας (συντονιστής, Γαλλία), το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Κροατία), η Ατλαντίς Συμβουλευτική (Ελλάδα), η Beia Consult International (Ρουμανία), η Αssociação Natureza (WWF, Πορτογαλία) και η  Maritime Technology Cluster FVG (Ιταλία).