Διοργάνωση και Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Organization and Participation in the online event "SCIENTIFIC DIVING: PRESENT AND PROSPECTS IN GREECE"

Την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε και το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Science Diver και στα πλαίσια του EMD-In My…

Διοργάνωση της εκδήλωσης "Παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς" στο πλαίσιο του έργου Me Dry Dive.

Organization of the event "Presentation of new innovative digital applications for the promotion of Underwater Cultural Heritage" in the context of Me Dry Dive project.

Διοργάνωση της εκδήλωσης “Παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς” στο πλαίσιο του έργου Me Dry Dive. Η Atlantis Consulting διοργάνωσε μια διαδικτυακή εκδήλωση την…

Διοργάνωση Κλειστής Συνάντησης  με τίτλο «Παρουσίαση νέων διεθνικών θεματικών τουριστικών διαδρομών και καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MeDryDive

Organization of a closed meeting with the title: "Presentation of new transnational thematic tourist routes and innovative digital applications for the promotion of the Underwater Cultural Heritage" on the context of MeDryDive

Με αφοσίωση και αποφασιστικότητα να συμβάλουμε στην προώθηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε με επιτυχία στις 11/03/2021 κλειστή συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Me Dry Dive.…

Διοργάνωση Focus Group Meeting στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MeDryDive για την προώθηση  και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Organization of a Focus Group Meeting in the framework of the European project MeDryDive for the promotion and promotion of the Underwater Cultural Heritage.

Στο πλαίσιο του έργου MeDryDive, η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε διοργάνωσε με επιτυχία ένα Focus Group Meeting σε μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ναυαγίου…

Κατάθεση ιδεών από καλλιτέχνες με θέμα «Ενάλιος Πολιτισμός» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MAREBOX

Submission of ideas by artists with the title “Underwater Culture” in the context of the European Program MAREBOX

Στο Ευρωπαϊκό έργο Marebox, στο οποίο η Atlantis Consulting είναι εταίρος, αντιμετωπίζουμε τη Θάλασσα ως χρονοκάψουλα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Φιλοδοξούμε να φέρουμε στο…