Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο B’ Κύκλο της Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ)

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο B’ Κύκλο της Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ) με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).

Η θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων, με το ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ, λειτουργεί εντός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Η νέα αυτή Θερμοκοιτίδα μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλής έλικας της καινοτομίας (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκός/ερευνητικός τομέας, επιχειρηματικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) και να επιταχύνει τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.

Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα ή μια νεοφυή επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως φυσικά πρόσωπά ή ως εκπρόσωποι σχήματος χωρίς νομική μορφή. Ενδεικτικά οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι: επιχειρηματικές ομάδες, πτυχιούχοι, (αυτό) απασχολούμενοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι.

Αν έχετε μια καινοτόμο, επιχειρηματική ιδέα ή νεοφυή επιχείρηση, τότε η συμμετοχή σας στη Θερμοκοιτίδα «ΘΕΚΛΑ», μπορεί να σας δώσει τον χώρο, τον εξοπλισμό, την καθοδήγηση, τις απαραίτητες γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από επενδυτές.

Για τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Αίτηση Συμμετοχής – ΘΕΚΛΑ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoMQM-gQwbMlIOOdzY97UBVT7rbZ5XveHyT5VTIZA-CKxm5Q/viewform) 

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης: https://thekla-project.eu/πρόσκληση

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://thekla-project.eu