Εκπροσώπηση του AdrionBan στο Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αρμόδιος εθνικός φορέας κατοχύρωσης εφευρέσεων, οργάνωσε στις 11 Απριλίου 2019,  σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εξειδικευμένο σεμινάριο στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου…

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Βραβευμένο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και…

Χρηματοδοτικές Πηγές

Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται από 2 πυλώνες, με τον πρώτο να αποτελείται από το σύνολο των  χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ελλάδος, Ευρώπης και διεθνών οργανισμών ενώ ο δεύτερος από επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν…

Πολιτιστικό Έργο

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική αποτελεί  παγκόσμιο leader στο χώρο της αξιοποίησης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων τόσο από αυτοδύτες, όσο και από επισκέπτες της στεριάς…

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Στις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση της επενδυτικής ευκαιρίας, η διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής, η διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου, η αποτίμηση της εταιρείας, η δόμηση της επενδυτικής συμφωνίας, η…