Χρηματοδότηση επενδύσεων

Investment Funding

ATLANTIS Consulting supports startups, small and medium-sized enterprises in financing their investment plans. The added value of Atlantis’ services lies in the simultaneous meeting a range of requirements of modern entrepreneurship such as networking, proper perception of market conditions, recognition of opportunities and risks and securing funding for investment through all possible sources. The added value of Atlantis’ services lies on the simultaneous process of dealing with a range of today’s entrepreneurship requirements such as networking, comprehension of the market’s conditions, recognition of the opportunities and risks as well as securing funding for investment through all possible sources.

The steps followed:

  • Analysis of financial needs
  • Creation of a financial strategy
  • Conducting market research when necessary
  • Development of a business plan
  • Assessment
  • Communication with the appropriate funding sources such as:

a. VCs, επιχειρηματικούς αγγέλους, μεγάλες εταιρείες, εναλλακτικά χρηματιστήρια (growth markets όπως OTC Market της Νέας Υόρκης, Ε.ΝΑ ΣΤ.ΕΠ του ΧΑ κ.α.), private equity, συγχωνεύσεις και εξαγορές, family offices, ιδιώτες πολύ υψηλής καθαρής θέσης κ.α. Σημειώνεται πως η Atlantis διαχειρίζεται το δικό της δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Adrion BAN, το οποίο είναι το πιο ενεργό στην Ελλάδα.

b. Funding programs such as NSRF , Development Law, programs of the European Commission

c. The European Investment Bank (EBRD) and the European Bank for Reconstruction and Development start to change and apply special forms of loans from the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Up to now, Atlantis has supported investment funding portfolios amounting up to almost one billion euros.