Χρηματοδότηση επενδύσεων

Χρηματοδότηση Επενδύσεων

karsten-wurth-inf1783-55271-unsplash

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική υποστηρίζει νεοφυείς, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της Ατλαντίς έγκειται στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση ενός εύρους απαιτήσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών.

Τα βήματα που ακολουθούμε περιλαμβάνουν:

  • Την ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών
  • Τη δημιουργία χρηματοδοτικής στρατηγικής
  • Την εκπόνηση ερευνών αγοράς εφόσον απαιτείται
  • Την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
  • Την αποτίμηση
  • Την επαφή με τις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές, ήτοι:

a. VCs, επιχειρηματικούς αγγέλους, μεγάλες εταιρείες, εναλλακτικά χρηματιστήρια (growth markets όπως OTC Market της Νέας Υόρκης, Ε.ΝΑ ΣΤ.ΕΠ του ΧΑ κ.α.), private equity, συγχωνεύσεις και εξαγορές, family offices, ιδιώτες πολύ υψηλής καθαρής θέσης κ.α. Σημειώνεται πως η Atlantis διαχειρίζεται το δικό της δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Adrion BAN, το οποίο είναι το πιο ενεργό στην Ελλάδα.

b. Προγράμματα επιχορηγήσεων όπως προγράμματα του ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

c. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αλλάζει σε Ειδικές μορφές δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) .

Έως σήμερα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχει υποστηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους περί του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ .