Τελική εκδήλωση της δράσης ανοιχτής καινοτομίας, Confluence Challenge!

Τελική εκδήλωση της δράσης ανοιχτής καινοτομίας, Confluence Challenge!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το απόγευμα της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο 1 του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η τελική εκδήλωση της δράσης ανοιχτής καινοτομίας, Confluence Challenge: Driving Innovation Together

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 17 ομάδες, που επιλέχθηκαν να απαντήσουν στις προκλήσεις που έθεσαν οι πολυεθνικές βιομηχανίες ISOMAT, ALUMIL και KLEEMANN, παρουσίασαν τις λύσεις που ανέπτυξαν.

Οι ομάδες που κατάφεραν να διεκδικήσουν τα βραβεία του Confluence Challenge είναι:

Confluence Excellence Award (15.000€)

  • Exanta, τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σύστημα προηγμένης πρόβλεψης πωλήσεων, σε συνεργασία με την Alumil.
  • HazLab, ομάδα ερευνητών ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ: Διευκόλυνση της συμμόρφωσης στο κανονιστικό πλαίσιο της χημικής βιομηχανίας, σε συνεργασία με την ISOMAT. 

Technology Innovation Award

  • CDXi Solutions, τεχνοβλαστός του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ: Μείωση του σκραπ κατά την παραγωγή προφίλ αλουμινίου, σε συνεργασία με την Alumil.
  • Intelli.ware, σύμπραξη των startups Rhoé και Embneusys: Βέλτιστη εκμετάλλευση αποθηκευτικών υποδομών, σε συνεργασία με την Kleemann.

Market Disruption Award

  • SmartLoC, startup με έδρα στη Γερμανία και ανάπτυξη στην Ελλάδα: Έξυπνη διαδικασία ενέγγυων πιστώσεων, σε συνεργασία με την Alumil.

Innovation for Society Award

  • Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ: Ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων για τη βαφή σύνθετων υλικών, σε συνεργασία με την Alumil.

Incubation Services Award

  • WeLink – Έχοντας δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση για τον παρακολούθησης ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων επιβράβευσης για τον κύκλο των υλικών, η startup από τη Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με την ISOMAT για την ανάπτυξη λύσης για την πρόκληση #5: Κυκλική προσέγγιση στη συσκευασία.
  • M4D Vision – Με ένα ιστορικό επιτυχημένης μεταφοράς αποτελεσμάτων έρευνας σε λειτουργικά περιβάλλοντα, η ομάδα του έργου (μέρος των λύσεων CDXi, μιας spin-off του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδας – CERTH) συνεργάζεται με την Alumil για την ανάπτυξη λύσης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής των αλουμινίου.
  • CargoWatch – Με στέρεο υπόβαθρο στην παρακολούθηση των συσκευασιών και την προτεραιοποίηση της παραγωγής, η ομάδα του έργου (μέρος των λύσεων CDXi) συνεργάζεται με την Kleemann για την ανάπτυξη λύσης για την πρόκληση #3: Βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού μεταφοράς.
  • Ecomateria – Με βάση την πολυετή εμπειρία της στη μεταφορά αποτελεσμάτων έρευνας σε λειτουργικά περιβάλλοντα, η ομάδα του έργου (μέρος των λύσεων CDXi) συνεργάζεται με την ISOMAT για την ανάπτυξη λύσης για την πρόκληση #4: Βελτιστοποίηση Λογαριασμού Υλικών (BoM).

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήμασταν και εμείς μέρος αυτής της δράσης, υλοποιώντας και σχεδιάζοντάς την σε συνεργασία με την Anthology Ventures και την Ideas Forward.

Διαβάστε περισσότερα για το Confluence Challenge: https://confluence-challenge.net/