Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

Από τις 28-30/3/2017 υλοποιήθηκε ειδική εκδήλωση του ΑλβανοΤυνησιακού Συνδέσμου Φιλίας, στην Τύνιδα της Τυνησίας κατά την οποία μεταξύ άλλων Ελληνικών εταιρειών συμμετείχε και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Καλαμακίδης, παρουσίασε στο ειδικό ακροατήριο το οποίο αποτελούνταν από στελέχη Υπουργείων και της ευρύτερης τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδική θεματολογία αναφορικά με την υλοποίηση ειδικών δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Τυνησία.