Συμμετοχή της Ατλαντις στο Συνέδριο Under the Mediterranean II

Συμμετοχή της Ατλαντις στο Συνέδριο Under the Mediterranean II

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική συμμετείχε στο Συνέδριο Under the Mediterranean II που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας μεταξύ 2-6 Νοεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ολοκληρωμένη διαχείριση της Θαλάσσιας και Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο της Δεκαετίας του Ωκεανού 2021-2031 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ» ο Ιδρυτής της Ατλαντίς κύριος Άγγελος Μαγκλής παρουσίασε τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων και άλλων πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση της Γαλάζιας Οικονομίας.