Συμμετοχή της Ατλαντίς στο διαδικτυακό συνέδριο  NAS Conference 2021 - 50 Years of Nautical Archaeology & the IJNA – 20 -21 Νοεμβρίου 2021

Συμμετοχή της Ατλαντίς στο διαδικτυακό συνέδριο NAS Conference 2021 - 50 Years of Nautical Archaeology & the IJNA – 20 -21 Νοεμβρίου 2021

 https://pheedloop.com/ArchConf21/site/home/ 

Η Ατλαντίς συμμετείχε στο διαδικτυακό αρχαιολογικό συνέδριο που διοργάνωσε η Nautical Archaeology Society  για τη συμπλήρωση 50 χρόνων Ναυτικής Αρχαιολογίας και του International Journal of Nautical Archaeology. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο και την Κυριακή 20-21 Νοεμβρίου 2021. 

Ο Άγγελος Μαγκλής παρουσίασε στο αρχαιολογικό και το ευρύτερο κοινό ένα προτεινόμενο μοντέλο για την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και τις σχετικές δράσεις της Ατλαντίς τα τελευταία 15 χρόνια στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαικά έργα, μεταξύ των οποίων τα Άνω Μαγνήτων Νήσοι, BLUEMED, DIVEINHISTORY, MEDRYDIVE, MAREBOX, SCIENCEDIVER, iblueCulture, DIVESAFE