Συμμετοχή στο Συνέδριο e:Presence με θέμα «Γαλάζια Οικονομία»  και Ομιλία στο «Εικονικό Δωμάτιο : Θαλάσσιος Τουρισμός»

Participation and Speech in the e:Presence Conference “Blue Economy” in the virtual room “Sea Tourism”

The Region of the Ionian Islands and the Managing Authority, on Thursday 17/06 organized an online event for “Business Innovation”, through the online platform «e-presence», with the topic “Blue Economy” and aimed in opening a discussion in order to reconsider the Research and Innovation Strategies for Smart Specialization - RIS3 at the Ionian Region. Mr. Angelos Manglis founder of Atlantis Consulting S.A, at the online event, in the form of “Virtual Rooms” in the subject area “Marine Tourism” made a presentation with the title “Growth Potential of the thematic diving tourism in Culture”. At the beginning of the presentation details on the diving tourism were mentioned, as well as its growth potential giving as an example the latest cases that have been designated through the relevant European projects. In the end, the European project “MAGNA” (EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 - Nautical Routes for Europe) was presented. With the “MAGNA” project an innovative touristic cultural product, named “Sail in History”, was created and designed experiential sailing cruises between Greece and Italy, with complementary activities and rich tourism offerings. In the online meeting many stakeholders relevant to the Blue Economy of the Ionian Islands were present.