Συμμετοχή στο Συνέδριο e:Presence με θέμα «Γαλάζια Οικονομία»  και Ομιλία στο «Εικονικό Δωμάτιο : Θαλάσσιος Τουρισμός»

Συμμετοχή στο Συνέδριο e:Presence με θέμα «Γαλάζια Οικονομία» και Ομιλία στο «Εικονικό Δωμάτιο : Θαλάσσιος Τουρισμός»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) και η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης διοργάνωσαν την Πέμπτη 17/06 ένα διαδικτυακό εργαστήριο «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης», μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «e-presence», με θέμα την Γαλάζια Οικονομία με σκοπό την συζήτηση σχετικά με την  αναθεώρηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Π.Ι.Ν.  Ο Άγγελος Μαγκλής ιδρυτής της εταιρείας Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε, στην διαδικτυακή αυτή συνάντηση, με την μορφή «Εικονικών Δωματίων» στην θεματική «Θαλάσσιος Τουρισμός», έκανε μια παρουσίαση με τίτλο «Δυνατότητες Ανάπτυξης του Θεματικού Καταδυτικού Τουρισμού στον Πολιτισμό». Στην αρχή της παρουσίασης, αναφέρθηκαν στοιχεία σχετικά με τον καταδυτικό τουρισμό αλλά και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού καταδυτικού προϊόντος καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξής του μέσω πρόσφατων αντίστοιχων παραδειγμάτων που έχουν αναδειχθεί με αφορμή τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο τέλος της παρουσίασης έγινε ανάλυση του ευρωπαϊκού προγράμματος “MAGNA” (EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 – Nautical Routes for Europe) κατά το οποίο σχεδιάστηκε ένα νέο τουριστικό προϊόν, Sail in History, με θεματική τις  βιωματικές κρουαζιέρες με πολιτιστικό περιεχόμενο σε Ελλάδα και Ιταλία, με πλούσιες συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στην συνάντηση συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός φορέων σχετικών με την Γαλάζια Οικονομία στην περιοχή των Ιόνιων νήσων.