Στηρίζουμε τη Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη σε νησιά και παράκτιες περιοχές.

Supporting Sustainable Blue Growth of islands and coastal areas.

Atlantis Consulting participated in the final event of the European UnderwaterMuse project, presenting the innovative ScienceDIVER project and other innovative projects such as BLUEMED, i-blueCulture, etc., with a presentation entitled: "The prospects of a bottom-up model for sustainable management and promotion of accessible Underwater Cultural Heritage" The event took place at the Castromediano Museum between 3-5 June 2022 in Lecce, Italy.