Οργανωμένη επίσκεψη στο ΚΕΕΚ Αμαλιαπόλεως

Οργανωμένη επίσκεψη στο ΚΕΕΚ Αμαλιαπόλεως

Η εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμυρού προσκάλεσαν σχολικές τάξεις να επισκεφτούν το ΚΕΕΚ στην Αμαλιάπολη με σκοπό την ευαισθητοποίηση της γνώσης για την αξία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς καθώς και την ανάγκη προστασία και διατήρησής τους. Επίσης, για την καλύτερη υποστήριξη στην λειτουργίας των ΚΕΕΚ, ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με την εμπειρία τους κατά την επίσκεψη τους στο ΚΕΕΚ. 

Στις 25/11/2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 4 τάξεων  του γυμνασίου από τις περιοχές Πελασγεία και Γλυφά του Δήμου Αλμυρού. Η ξενάγηση στο ΚΕΕΚ ξεκίνησε με την προβολή του προωθητικού βίντεο του BLUEMED, την δοκιμή του συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας και της διαδραστικής οθόνης αφής, καθώς και την πληροφόρηση των μαθητών σχετικά για το έργο BLUEMED μέσω των ενημερωτικών poster της αίθουσας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρακολούθηση του προωθητικού βίντεο του BLUEMED ενώ η ξενάγηση συνεχίστηκε στους χώρους του ΚΕΕΚ για να δοκιμάσουν την συσκευή εικονικής πραγματικότητας με την σειρά και την διαδραστική οθόνη αφής.

Ο ενθουσιασμός ήταν προφανής για την συσκευή Εικονικής Πραγματικότητας κάτι που δημιούργησε μεγάλο ζήλο για το περιεχόμενο της συσκευής σχετικά με τους ενάλιους χώρους που επισκέπτονταν εικονικά. Ερωτήσεις σχετικά με την συσκευή Εικονικής Πραγματικότητας, το έργο BLUEMED και τους ενάλιους χώρους απαντήθηκαν κατά την διάρκεια της περιήγησης στον χώρο του ΚΕΕΚ.

 • Οι επισκέπτες ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και πολλοί από αυτούς ανέφεραν ότι θα ήθελαν να ξεκινήσουν μαθήματα καταδύσεων.
 • Μετά την δοκιμή της συσκευής Εικονικής Πραγματικότητας, ανέφεραν ότι θα ήθελαν να επισκεφτούν και το άλλο ΚΕΕΚ που βρίσκεται στην Αλόννησο. 
 • Ο ενθουσιασμός τους δημιούργησε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις καταδύσεις, τα ναυάγια και το σύστημα VR. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις τους αφορούσαν:
 1. Την τοποθεσία των ναυαγίων 
 2. Αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες για το βυθισμένο πλοίο και το φορτίο του

III. Πώς μπορούν να αποκτήσουν καταδυτικό δίπλωμα

 1. Άλλα χαρακτηριστικά του VR
 2. Το περιεχόμενο της οθόνης αφής και πως δημιουργήθηκαν τα τρισδιάστατα μοντέλα των ευρημάτων.
 • Εξέφρασαν την επιθυμία τους να ξανα-επισκεφτούν το ΚΕΕΚ και ρωτούσαν για το ωράριο λειτουργίας του. 
 • Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνουν δύτες και να επισκεφτούν τα τους ενάλιους χώρους.
 • Οι επισκέπτες επίσης, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το προσωπικό του ΚΕΕΚ.
 • (Οι μαθητές μπορούσαν να χειριστούν και να προσαρμοστούν καλύτερα στην συσκευή πολύ πιο εύκολα παρά οι μεγαλύτερες ηλικίες)
 • Οι μη καταδυόμενοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν αν το σημείο ήταν ρηχό (<10μ) να κολυμπήσουν με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling) το καλοκαίρι, καθότι η διαύγεια των νερών της περιοχής είναι πολύ καλή και θα μπορούσαν έτσι να δουν το βυθό πολύ καθαρά.

Οι γενικές παρατηρήσεις των επισκεπτών του ΚΕΕΚ Αλοννήσου και Αμαλιάπολης υποδηλώνουν τον θετικό αντίκτυπο που φαίνεται να δημιουργεί το ΚΕΕΚ στους επισκέπτες και την επίτευξη του σκοπού δημιουργίας του.