Ολοκλήρωση του Plenary Meeting του έργου ΒCThubs στην Μάλτα

Ολοκλήρωση του Plenary Meeting του έργου ΒCThubs στην Μάλτα

Το διάστημα 8-10 Απριλίου, διεξήχθη το Plenary Meeting του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου BCThubs, το οποίο υλοποιούμε και υποστηρίζουμε. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Grand Hotel Excelsior στη Floriana της Μάλτας, με τους εκπρόσωπους όλων των εταίρων να σχεδιάζουνε τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες του έργου. 

Το έργο BCThubs, υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon Europe και συγκεκριμένα στο Θεματικό Τομέα HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01-“Excellence Hubs”. Το έργο BCThubs θα δημιουργήσει στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Μάλτα, Κόμβους Αριστείας στις Τεχνολογίες Γαλάζιας Κουλτούρας που θα λειτουργούν ως μόνιμες δομές, οι οποίες μέσω καινοτόμων λύσεων και προϊόντων θα στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξη, αποκατάσταση, αξιοποίηση, διαχείριση, προσβασιμότητα και ανάδειξη της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μάθετε περισσότερα για το BCThubs: https://bcthubs.eu/