Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Βραβευμένο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης “Άνω Μαγνήτων Νήσοι”

Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και λοιπών βραχονησίδων των Βορείων Σποράδων.

Η συγκεκριμένη μειονεκτούσα νησιωτική περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, με υψηλή οργανισμική, γενετική και οικολογική ποικιλότητα, καθώς και σημαντικής αξίας ενάλιο αρχαιολογικό πλούτο. Η παρουσία του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), που στοχεύει στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσική κληρονομιά και πολύτιμος εθνικός φυσικός πλούτος, αποτελεί μια ακόμα σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής.

Οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος των νησιών, όπου εκτός από την ύπαρξη σπάνιων ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσικών διαπλάσεων και σχηματισμών, ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας στον κόσμο.

Το έργο σχεδιάζει μεταξύ άλλων να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικής Αρχαιολογίας στην Αλόννησο και δύο εξειδικευμένα κέντρα καταδυτικού τουρισμού (Σκόπελο και Αλόννησο), ενώ παράλληλα θα μελετηθεί η δημιουργία καταδυτικών πάρκων, ενισχύοντας τις τοπικές τουριστικές υποδομές, τα τοπικά προϊόντα και την τοπική οικονομία. Το σχέδιο αποβλέπει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων όπως ηχοδιαδρομές, παρατήρηση της άγριας φύσης, πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές τόσο στο χερσαίο όσο και στο υδάτινο κυρίως οικοσύστημα και θα αναπτυχθεί η υποδομή για τη δημιουργία περιοδεύουσας έκθεσης στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου η οποία θα αναφέρεται σε «Ζωντανή Επίσκεψη» στο μεγαλύτερο γνωστό κλασικό ναυάγιο της αρχαιότητας, αυτό της Περιστέρας Αλοννήσου.

Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» δύναται να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία μόχλευσης χρημάτων του ιδιωτικού τομέα, να δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας στο αρχιπέλαγος και να συνεισφέρει τόσο στην εισροή σημαντικών οικονομικών πόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στην προβολή συνολικά της Ελλάδας και του πολιτιστικού / τουριστικού προϊόντος της σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί έργο πιλότο για πολλά σημεία της νησιωτικής Ελλάδας καθώς και παράλιων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας διότι, όπως είναι ευρέως γνωστό και τεκμηριώνεται στην παρούσα πρόταση, τα ελληνικά πελάγη αποτελούν το σημαντικότερο χώρο διατήρησης ενάλιων αρχαιολογικών ευρημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.