Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο NERITES

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο NERITES

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει δυναμικά στο νέο έργο NERITES, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου NERITES πραγματοποιήθηκε στο Αννόβερο στους χώρους της Laser Zentrum Hannover (LZH) το διάστημα 13-14 Φεβρουαρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες του έργου.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και η χρήση μίας αυτόνομης πλατφόρμας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ταυτόχρονα μη καταστροφική χημική ανάλυση/χαρακτηρισμό των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια αυτόνομων υποβρύχιων συστημάτων (Autonomous Underwater Vehicles – AUVs), έξυπνων σημαδούρων στην επιφάνεια της θάλασσας (BUOYs) και τηλεχειριζόμενων συστημάτων (Remoted Operated Vehicles – ROV). Πλήθος αυτόνομων AUV θα παρακολουθεί, θα ερευνά και θα σαρώνει τις αρχαιολογικές θέσεις για την καταγραφή και αποτύπωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πιθανές παρεμβάσεις ή για άλλες καταστάσεις συναγερμού.  Τα AUVs θα επικοινωνούν με την βάση επιφάνειας (BUOY), στην οποία θα λαμβάνει χώρα η συλλογή και  η ανάλυση των δεδομένων από τα AUVs με απώτερο σκοπό την άμεση επίγνωση της κατάστασης από τον χρήστη. Επιπλέον, το  BUOY θα είναι εξοπλισμένο με ανανεώσιμες ηλιακές πηγές ενέργειας με σκοπό την συνεχή παροχή ενέργειας με τις λιγότερο δυνατές εκπομπές άνθρακα για την υποστήριξη των συνολικών ενεργειακών αναγκών της αποστολής. Ο χρήστης, ο οποίος θα βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση παρακολούθησης στην ξηρά, θα έχει την δυνατότητα περιοδικής διαχείρισης της διάρκειας της αποστολής και της γενικής επισκόπησης ολόκληρης της κατάστασης του συστήματος με βάση οπτικούς αναλυτικούς μηχανισμούς σε πραγματικό χρόνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.994.750€ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες.  Οι εταίροι του έργου είναι η Laser Zentrum Hannover, η Ατλαντίς Συμβουλευτική, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, το Πανεπιστήμιο του Ουλμ, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, το Καθίδρυμα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών-ΚΟΡΣΕΑΙ, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας,  η Alpes Laser, η GRAAL Tech, η Robust System Enginnering και η Engitec Systems International.

Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα βήματα του έργου.