Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετείχε στη Forward Green Expo 2024

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετείχε στη Forward Green Expo 2024

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έδωσε δυναμικά το παρόν στην Forward Green Expo 2024, η οποία διοργανώθηκε στους χώρους της Helexpo το διάστημα 7-9 Μαρτίου 2024.

Οι επισκέπτες που πέρασαν από το περίπτερο μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και για τα έργα που η εταιρεία υποστηρίζει.

Επίσης, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ εκπροσώπησε τα νέα ευρωπαϊκά έργα ecoRoute και TOURAL. Το ecoRoute, το οποίο και συντονίζουμε, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος  European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, προωθώντας με έξυπνο τρόπο τον Ενάλιο Πολιτιστικό και Φυσικό Τουρισμό, επιτρέποντας τη δημιουργία των αντίστοιχων προορισμών με μία οικολογική προσέγγιση, που  βασίζεται στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, διαφοροποιώντας και αναπτύσσοντας αντίστοιχες υπηρεσίες προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Το έργο TOURAL υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe (HORIZON). Το TOURAL επικεντρώνεται στον δημιουργικό και πολιτιστικό τουρισμό, ως κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη, προσφέροντας μια ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ολοκληρωμένες τοπικές αλυσίδες αξίας.  Το έργο θα υλοποιήσει ένα μοντέλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές που θα συμμετέχουν, ισορροπώντας την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Η προσέγγιση θα είναι πολυδιάστατη σύμφωνα με την αντιμετώπιση των τουριστικών τομέων (ενάλια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, πολιτιστικός και δημιουργικός τουρισμός, πολιτιστική τουριστική επιστήμη).

Μείνετε συντονισμένοι στις επόμενες δράσεις της Ατλαντίς Συμβουλευτικής!