Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετείχε στην EMD2024.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετείχε στην EMD2024.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική έδωσε το παρόν στη διεθνής εκδήλωση EMD 2024 (European Maritime Day 2024) που διεξήχθη στην πόλη Svendborg της Δανίας, στις 30 – 31 Μαΐου 2024, στο SIMAC Academy (Svendborg International Maritime Academy) και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Δήμο του Svendborg και τη Ναυτιλιακή Αρχή της Δανίας.

Η European Maritime Day (EMD) είναι μία ετήσια διήμερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας η ναυτιλιακή κοινότητα της Ευρώπης συναντάται για να δικτυωθεί, να συζητήσει και να σκιαγραφήσει την κοινή δράση για τις θαλάσσιες υποθέσεις, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιούνται ομιλίες, συνεδρίες και εργαστήρια που διοργανώνονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ απευθύνεται σε επαγγελματίες από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ΜΚΟ και ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και σε πολίτες της ΕΕ που ενδιαφέρονται για τη θάλασσα.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις γαλάζιες τεχνολογίες, συμμετείχε ως εκθέτης στην EMD 2024 με δικό της stand (nο.20), όπου ενημέρωσε ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δράσεις της και τα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί και υποστηρίζει σχετικά με τον Γαλάζιο Πολιτισμό και τις Γαλάζιες Τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν διάφορα θεματικά workshops και B2B συναντήσεις, ‘όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έδωσε το παρόν.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσω επικοινωνιακού υλικού για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούμε, όπως το NERITES, το BCThubs, το TOURAL, το CREAMARE, το ART4SEA και το ecoRoute.

Πιο αναλυτικά, το NERITES  αποσκοπεί στη δημιουργία και χρήση μίας αυτόνομης πλατφόρμας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ταυτόχρονα μη καταστροφικής χημικής ανάλυσης των ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων, με τη χρήση προηγμένων μεθόδων. Έτσι, ο χρήστης που θα βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση παρακολούθησης στη ξηρά, θα έχει τη δυνατότητα περιοδικής διαχείρισης της διάρκειας της αποστολής και της γενικής επισκόπησης ολόκληρης της κατάστασης του συστήματος με βάση οπτικούς αναλυτικούς μηχανισμούς σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο BCThubs, θα δημιουργήσει στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα, Κόμβους Αριστείας στις Τεχνολογίες Γαλάζιας Κουλτούρας που θα λειτουργούν ως μόνιμες δομές, οι οποίες μέσω καινοτόμων λύσεων και προϊόντων θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία, προσβασιμότητα και προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την ενίσχυση της αριστείας και καινοτομίας στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία/Πολιτισμό στις αντίστοιχες περιοχές.

Το TOURAL επικεντρώνεται στον δημιουργικό και πολιτιστικό τουρισμό, με απώτερο σκοπό τη συνδημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων και τουριστικών προϊόντων, τον σχεδιασμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη με ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας. Tο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει 3 περιοχές από την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία) και 3 περιοχές από την Μαύρη Θάλασσα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία).

To CREAMARE είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα που ενώνει πολιτιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς ειδικούς για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, με στόχο την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση των περιβαλλοντικών απειλών των ωκεανών.

Το έργο ART4SEA αποτελεί ένα πρόγραμμα διεθνής και διεπιστημονικής συνεργασίας που περιλαμβάνει 24 καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν φυσικά (9), ψηφιακά (12) και υποβρύχια (3) έργα τέχνης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υποβάθμιση των ωκεανών και την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, τo ecoRoute αποσκοπεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας πολυδιάστατης και οικολογικής προσέγγισης, αναδεικνύοντας την Ενάλια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά, για τη δημιουργία τουριστικών προορισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δράσεις της Ατλαντίς Συμβουλευτικής και στα social media της εταιρείας.