Η Ατλαντίς Συμβουλευτική στο συνέδριο "THALASSA 2024"

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική στο συνέδριο "THALASSA 2024"

images of the founder of Atlantis Consulting who represented the company at the 'THALASSA 2024' conference in Cyprus.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική εκπροσωπήθηκε στο περιφερειακό συνέδριο “THALASSA 2024 – Συνέδριο Θαλάσσιων Επιστημών”, το οποίο διεξήχθη στις 28 και 29 Μαΐου 2024 στη Λάρνακα της Κύπρου, υπό την αιγίδα του Κυπριακού Ινστιτούτου Θαλάσσιων και Ναυτιλιακών Ερευνών (CMMI). Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ενώνοντας ειδικούς και ενδιαφερόμενα μέρη από τον ακαδημαϊκό κόσμο, ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιομηχανία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τον δημόσιο τομέα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο κος Άγγελος Μαγκλής, ιδρυτής της εταιρείας, παρευρέθηκε και μίλησε στην 5η συνεδρία με θέμα τη “Θαλάσσια Πολιτιστική Κληρονομιά”. Στην ομιλία του, ανέλυσε τις ενσωματωμένες προσεγγίσεις που ενισχύουν την κατασκευή, την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της Ενάλιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Οι προσεγγίσεις αυτές στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση ναυτικών κληρονομικών τόπων και στην ανάπτυξη μιας ‘’έξυπνης’’ θεματικής τουριστικής δραστηριότητας σε παράκτιες περιοχές και νησιά.

Ο τελικός σκοπός της συμμετοχής της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο συνέδριο ήταν η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική αξία της Ενάλιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και η αντιμετώπιση των προκλήσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, της υποστήριξης επιστημονικών ερευνών, της χρήσης τεχνολογιών Μπλε πολιτισμού και της ενεργού συμμετοχής των φορέων και των πολιτών.  Σε αυτό το πλαίσιο, κος Μαγκλής παρουσίασε επίσης τα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ως εταίρος: BCThubs, NERITES και TOURAL του Horizon Europe, και το έργο ecoRoute του EMFAF.