Ενεργή παρουσία της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο BLUEMED

Active participation of Atlantis Consulting in the tourism event organized by the Region of Thessaly under BLUEMED project

We were present in the latest Bluemed Sustainable Tourism event "Underwater Museums - Thessaly Pioneers, Innovates and Evolves" organized by the region of Thessaly on the 26th of September. Our Founder and VP, Angelos Manglis talked about the project and the development prospects of Thessaly.