Ενεργή παρουσία της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο BLUEMED

Ενεργή παρουσία της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο BLUEMED

Ήμασταν παρόντες στην τελευταία εκδήλωση του έργου BLUEMED: “Υποβρύχια Μουσεία – Πρωτοπόροι της Θεσσαλίας, καινοτομία και εξέλιξη” που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ο ιδρυτής και αντιπρόεδρος της Ατλαντίς Συμβουλευτικής, Άγγελος Μαγκλής, μίλησε για το έργο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας.