Εκπροσώπηση του AdrionBan στο Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αρμόδιος εθνικός φορέας κατοχύρωσης εφευρέσεων, οργάνωσε στις 11 Απριλίου 2019,  σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εξειδικευμένο σεμινάριο στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

To σεμινάριο απευθυνόταν σε επιχειρήσεις, ερευνητές και δικηγόρους έχοντας ως σκοπό την ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες του WIPO, την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών αξιοποίησης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο κ. Άγγελος Μαγκλής ως Διαχειριστής του Αdrion Business Angels Network συμμετείχε στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η Εμπορική Εκμετάλλευση της Έρευνας στα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά κέντρα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».