Εκπροσώπηση του AdrionBan στο Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αρμόδιος εθνικός φορέας κατοχύρωσης εφευρέσεων, οργάνωσε στις 11 Απριλίου 2019,  σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εξειδικευμένο σεμινάριο στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου…