Διοργάνωση Focus Group Meeting στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MeDryDive για την προώθηση  και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Organization of a Focus Group Meeting in the framework of the European project MeDryDive for the promotion and promotion of the Underwater Cultural Heritage.

As part of the MeDryDive project, Atlantis Consulting SA successfully organized a Focus Group Meeting in the form of an online event aimed at promoting the Underwater Cultural Heritage of the Peristera shipwreck in Alonissos.

A large number of organizations participated in the event and presented interesting views and ideas related to tourism development and the integration of interactive technologies for the benefit of the Underwater Cultural Heritage.

More about MeDryDive visit: https://medrydive.eu/