Διεξαγωγή online Workshop στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Science Diver

Διεξαγωγή online Workshop στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Science Diver

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Science Diver Project η Ομάδα έργου διοργανώνει ένα μοναδικό και εικονικό online workshop με τίτλο, “Capacity building and harmonization of scientific diving in Europe” προκειμένου να μοιραστεί τα ευρήματα του εν λόγω έργου και να συζητήσει με τους συμμετέχοντες περαιτέρω θέματα που αφορούν τον επιστημονικό τομέα των καταδύσεων. 

Το workshop είναι δομημένο σε 3 ενότητες και θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.  

  • Ενότητα 1 ”Professional Acknowledgment of scientific divers”, 2 Δεκεμβρίου 2020 στις 17:00 CET  Registration link: https://lnkd.in/epvvwig 
  • Ενότητα 2 ”Legal Framework of scientific diving”, 9 Δεκεμβρίου 2020 στις 17:00 CET Registration link:https://lnkd.in/ekAqdvk 
  • Ενότητα 3 ”Training Framework for scientific diving“, 16 Δεκεμβρίου 2020 στις 17:00 CET Registration link: https://lnkd.in/e2frHfy 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε καθώς επίσης και να μοιραστείτε όλες αυτές τις πληροφορίες και με τα υπόλοιπα δίκτυα συνεργατών σας. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στο παρακάτω LINK