Διαδικτυακή συνάντηση για το μέλλον της επιστημονικής κατάδυσης στην Ελλάδα

Διαδικτυακή συνάντηση για το μέλλον της επιστημονικής κατάδυσης στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό έργο ScienceDIVER (Project id: 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue Careers) σας προσκαλεί στην διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της European Maritime Day-In my Country, την Τρίτη 6 Απριλίου και ώρα 19:00. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τις εξελίξεις  και τις προοπτικές που προκύπτουν για την επιστημονική κατάδυση στην Ελλάδα.

Η διαδικτυακή συνάντηση θα ξεκινήσει με μια σύντομη παρουσίαση  του έργου ScienceDIVER με αναφορά τους στόχους του.  Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τριών ερευνών σχετικών με την Επαγγελματική Αναγνώριση καθώς και το Νομικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο της επιστημονικής κατάδυσης σε διεθνές επίπεδο και η διατύπωση κάποιων προτάσεων για την εξέλιξη της επιστημονικής κατάδυσης στην Ελλάδα.

Στην επιτροπή συζήτησης θα συμμετέχουν ο Δρ. Κίμων Παπαδημητρίου, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης, Συντονιστής τους έργου ScienceDIVER, ο Δρ. Θεμιστοκλής Ιωαννίδης από την Ατλαντίς Συμβουλευτική, εταίρος του έργου ScienceDIVER και ο Δρ. Αλέξανδρος Τούρτας, Ενάλιος Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Συντονιστής του πάνελ θα είναι ο Άγγελος Μαγκλής, Ιδρυτής της εταιρείας Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε, εταίρος στο έργο ScienceDiver

Η σημαντικότητα της επιστημονικής κατάδυσης έγκειται στο γεγονός ότι η σχετική έρευνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ελέγχου της ποιότητας των Ωκεανών, οι οποίοι καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της γης. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη το 2021-2030 καθορίστηκε ως η Δεκαετία της Επιστήμης των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και επομένως της ανάπτυξης των σχετικών επιστημών. Παράλληλα και σε τοπικό επίπεδο, η στενή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ Αυτόνομης Κατάδυσης και Επιστήμης των Πολιτών βοηθά σημαντικά στην διαφύλαξη της ενάλιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητας στις ελληνικές θάλασσες.

Σκοπός της διαδικτυακής συζήτησης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων και ανεξάρτητων ερευνητών έτσι ώστε να διαμορφωθεί και στην Ελλάδα ένα πρακτικό και βιώσιμο πλαίσιο σε αρμονία με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της επιστημονικής κατάδυσης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Διάρκεια συνάντησης: 19:00-20:00 (1 ώρα)

Η συμμετοχή στην συνάντηση γίνεται μέσω εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο

Συμμετοχή στην συνάντηση