Αλλες Πηγες Χρηματοδότησης

Αλλες Πηγες Χηματοδοτησεις

business-3462518_1280

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική υποστηρίζει νεοφυείς, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ατλαντίς Συμβουλευτικής έγκειται στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση ενός εύρους απαιτήσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών.

The steps followed:

 • Analysis of financial needs
 • Creation of a financial strategy
 • Την εκπόνηση ερευνών αγοράς
 • Development of a business plan
 • Assessment
 • Communication with the appropriate funding sources such as:
  1. VCs
  2. Επιχειρηματικούς αγγέλους
  3. Μεγάλες εταιρείες
  4. Εναλλακτικά χρηματιστήρια
  5. Private equity
  6. Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  7. Family offices
  8. Ιδιώτες πολύ υψηλής καθαρής θέσης κ.α.

Σημειώνεται πως η Ατλαντίς διαχειρίζεται το δικό της δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Adrion BAN, το πιο ενεργό στην Ελλάδα.

Έως σήμερα η Ατλαντίς έχει υποστηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.