Αλλες Πηγες Χρηματοδότησης

Αλλες Πηγες Χηματοδοτησεις

business-3462518_1280

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική υποστηρίζει νεοφυείς, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ατλαντίς Συμβουλευτικής έγκειται στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση ενός εύρους απαιτήσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών.

Τα βήματα που ακολουθούμε περιλαμβάνουν:

 • Την ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών
 • Τη δημιουργία χρηματοδοτικής στρατηγικής
 • Την εκπόνηση ερευνών αγοράς
 • Την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
 • Την αποτίμηση
 • Την επαφή με τις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές, ήτοι:
  1. VCs
  2. Επιχειρηματικούς αγγέλους
  3. Μεγάλες εταιρείες
  4. Εναλλακτικά χρηματιστήρια
  5. Private equity
  6. Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  7. Family offices
  8. Ιδιώτες πολύ υψηλής καθαρής θέσης κ.α.

Σημειώνεται πως η Ατλαντίς διαχειρίζεται το δικό της δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Adrion BAN, το πιο ενεργό στην Ελλάδα.

Έως σήμερα η Ατλαντίς έχει υποστηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.