Έργα

The projects implemented by Atlantis

DiveSafe (2019)

To έργο DiveSafe υλοποιείται στα πλαίσια του EASME/EMFF/2017/1.2.1.12 – Sustainable Blue Economy https://divesafe.eu/  με συνολικό προϋπολογισμό 1.427.723€ και διάρκεια έργου 24 μήνες. Εταίροι του έργου είναι από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Μάλτα και η Τουρκία.  Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση μίας σειράς τεχνολογιών, εξοπλισμού και εφαρμογών που σχετίζονται με τον καταδυτικό τομέα σε μία ολοκληρωμένη λύση που θα επιτρέπει πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς επαγγελματικές καταδυτικές αποστολές.

ΜAGNA (2018)

Το έργο MAGNA https://www.sailinhistory.eu/  υλοποιείται στα πλαίσια του EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 με διάρκεια 24 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Οι εταίροι του έργου εκτός από την Ατλαντίς Συμβουλευτική είναι το Mazi Travel Ltd, το Πανεπιστήμιο της Καλάβρια,  ΜΙΒΑCT-ISCR.  Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός νέου τουριστικού προϊόντος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες μία βιωματικής κρουαζιέρας με ιστιοπλοΐα κατά μήκος της θαλάσσιας διαδρομής MAGNA, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές πλούσιες σε δραστηριότητες τουριστικές προσφορές . Επίσης θα συμπεριλαμβάνει την εξερεύνηση του θαλάσσιου βυθού των ναυαγίων και των αρχαιολογικών χώρων (ROV) με δραστηριότητες αναψυχής, δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επίδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων κατά μήκος της διαδρομής με απεικόνιση μεθόδων διατήρησης/αποκατάστασης του UCH. Τα τουριστικά προϊόντα που θα αναπτυχθούν είναι οι κρουαζιέρες που χαρακτηρίζονται από πλούσια προσφορά πολιτιστικών και επιστημονικών εμπειριών για τους συμμετέχοντες

UNDERWATER CULTURAL ROUTE IN CLASSICAL ANTIQUITY – UCRCA (2017)

The project “UCRCA-Underwater Cultural Route in Classical Antiquity”, was implemented on the context of the European program European Maritime and Fisheries Fund (EMMF) under Horizon 2020, and the aegis of DG-MARE. The project’s budget varied on the amount of 95,532.00 EUR and its duration was 16 months. Partners of the project UCRCA was the Travelling Agency Mazi Travel Ltd (Greece), the Ministry of Culture (Italy), the University of Calabria (Italy), Atlantis Consulting SA (Greece) and Itinera Srl (Italy).

UCRCA aims to create and promote "Consulting SA (Greece) and Itinera Srl (Underwater Routes in Classical Antiquities" as a new touristic product, involving and collaborating with specialized scientists in the fields of tourism, underwater archaeology, research and creation / promotion of innovative products, from Greece and Italy. More information can be found on the special platform created within the framework of the project http://www.diveinhistory.com/ http://www.diveinhistory.com/

LAB4DIVE- MOBILE SMART LAB FOR AUGMENTED ARCHAEOLOGICAL DIVES (2017)

To έργο “Lab4Dive- Mobile Smart Lab for Augmented Archaeological Dives”, υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Maritime and Fisheries Fund (EMMF) κάτω από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020, υπό την αιγίδα του DG-MARE, με συντονιστή την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική, και την συμμετοχή άλλων 3 εταίρων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Στόχος του έργου Lab4Dive είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ιδιαίτερα καινοτόμου και ανταγωνιστικού, με την ονομασία “Φορητό «Έξυπνο» Εργαστήριο (Portable Smart Lab)”, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από αρχαιολόγους που πραγματοποιούν υποβρύχιες έρευνες, ως υποστηρικτικό εργαλείο για έρευνα, καταγραφή και προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί ειδικό website http://lab4dive.gr/en/ όπου μπορεί κάποιος να βρει επιπρόσθετες πληροφορίες για το έργο.

BLUEMED (2016)

Το έργο BLUEMED http://meddiveinthepast.eu/  με προϋπολογισμού 2.8 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας.  Το έργο BLUEMED, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στηρίζει και προωθεί  τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης (KACs) με κύριο στόχο την αξιοποίηση και την προστασία της ενάλιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Βασικό στόχο του έργου αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η γνωριμία του ευρύτερου κοινού με την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά μέσω της 3D απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs.


GRASPINNO (2016)

Το έργο GRASPINNO (http://www.graspinno.eu/index.php) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.  Το έργο στοχεύει στην διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για «πράσινες» συμβάσεις, που είναι σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποτελεσματική ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων, και επικεντρώνεται σε έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των Δημοσίων Αρχών στην διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, προς την κατεύθυνση της σχεδόν-μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, και η ενθάρρυνση των ΜμΕ να εισέλθουν στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

CIMULACT (2015)

CIMULACT http://www.cimulact.eu/ was a three year project implemented under the Horizon 2020 program. The project aims to the enhancement of the European research and innovation in Horizon 2020 as well as in national level. The project is based on the involvement of citizens and other relevant stakeholders to co-create research programs based on real and validated social visions, needs and requirements. More than 1,000 citizens met during the winter of 2015-2016 in “national vision workshops” where they expressed their dreams for a sustainable and desirable future. Then specialized policy makers, including citizens, experts and project partners, translated these visions into 23 proposals on Horizon 2020 topics along with policy recommendations.

Ιmpact Assessment of RTDI Actions – General Secretariat of Research and Technology (2015)

The Consortium of Atlantis Consulting SA , Intrasoft International SA and Agilis Statistics & Informatics undertook the implementation of this project with great interest titled “Studies for the Evaluation of RTDI Actions” and was supervised by the Evaluation and Statistics Department of the RTDI Policy Planning Directorate of GSRT. This was the most extensive evaluation of GSRT actions up to the present; it comprised SIX (6) actions and was launched and managed by GSRT under the 3rd Community Support Framework (CSF). The actions evaluated were the following: Industrial Research Development Programme (PAVE) - PRAXE B (Spin-offs) - ELEFTHO (Incubation for Growth) – CONSORTIA(Business – Academia R&D Consortia) – Regional Innovation Poles - Corallia Cluster (Microelectronics).

SMART INNO – Smart Network and Sustainable Innovation Cluster (2014)

SMART INNO-Smart Network and Sustainable Innovation Cluster  to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic http://www.smartinno.eu/: Έργο που  υλοποιεί η ΑΤΛΑΝΤΙΣ στα πλαίσια του Προγράμματος «IPA Adriatic». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος δικτύωσης για την παρακολούθηση και την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στις ΜμΕ,  η αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους και η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των ΜμΕ μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών στήριξης για τη βελτίωση της επενδυτικής τους ετοιμότητας, με έμφαση στην διασυνοριακή συνεργασία σε όλη την περιοχή της Αδριατικής.


ΤΕPSIE (2014)

This project explores the theoretical and empirical foundations of regulations on Social Innovation in Europe and is carried out by a consortium of six partners, including Atlantis Consulting SA. The consortium has designed a research program that aims to prepare the way for developing the tools, methods and regulations that will be part of the European Union's social innovation strategy. The aim of the project is to strengthen the foundations for other researchers, institutions and professionals to contribute to the development of social innovation. Therefore, the research program will map the field by looking at theories, models and methods to identify gaps in existing practices and policies that should be pursued towards priorities for the next strategic moves. 

INNEON: (2014)

O Όμιλος εταιρειών  Atlantis Consulting sa  ως μέλος της κοινοπραξίας  ανέλαβε το project INNEON το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ καινοτόμων
ιδεών και επενδυτών με  αποτέλεσμα την αφύπνιση και μεταστροφή προς μια πιο καινοτομικά οικολογική  Ευρώπη, την  επέκταση των δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης που διατίθενται για την οικολογική και κοινωνική καινοτομία στην Ευρώπη, την δημιουργία ενός μοναδικού φόρουμ με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ μια επίλεκτης ομάδας των καινοτόμων νεωτεριστών και των επενδυτών. Το έργο  που πρόσφατα ανέλαβε η  Atlantis Consulting Cyprus ltd   χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινοπραξία του έργου INNEON αποτελείται από 10 εταίρους που προέρχονται από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κύπρος και Δανία.   

INNEON project acts as a catalyst for developing and accelerating the commercialization of ecological and social innovation, creating economic, environmental and social benefits for investors and entrepreneurs as well as for Europe as a whole 


GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector "GRASP" (2014)

The Atlantis Consulting participated in the Green procurement and Smart City project in the energy sector "GRASP", which aims at enhancing the potential of "smart" cities in the Mediterranean for the organization and development of "smart" and "green" Electronic Procurement processes, focusing on renewable energy and energy efficient solutions. Its implementation duration was 29 months and the total budget of the project is €2.234.991,00

Developing an advanced, transnational, "green" procurement system will strengthen cooperation between participating public bodies and SMEs in the Mediterranean region in order to adopt innovative solutions in the energy sector, while allowing them to respond more effectively to their commitments to reduce carbon emissions by 2020.

PROMISLingua – PeRformance Operational and Multilingual Interactive Services to support Compliance for SMEs in Europe (March 2011)

Αντικείμενο του έργου PROMISLingua http://www.promislingua.eu/gr/  είναι η μετάφραση, η προσαρμογή στις τοπικές απαιτήσεις, και ο σχεδιασμός εμπορικής επέκτασης της υφιστάμενης υπηρεσίας PROMIS® σε έξι επιπλέον γλώσσες (Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, και Ουγγρικά). Η υπηρεσία PROMIS® παρέχει στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συμβούλους προσαρμοσμένες επιχειρησιακές υπηρεσίες και τηλε-εκπαίδευση στον τομέα, της Υγιεινής & Ασφάλειας καθώς και της διασφάλισης Ποιότητας. Το PROMIS θα τους υποστηρίξει στη συμμόρφωση με τις σύνθετες νομικές, εμπορικές και κοινωνικές απαιτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους.

PROMIS® is a service which :

 • integrates solutions for the administration of the Environment, Health & Security as well as Quality (EHS-Q).
 • supports compliance with the legislation
 • supports customer compliance and standards requirements
 • tailored to the needs of each business
 • facilitates the communication with the consultants
 • european and multilingual

The duration of the project was 2,5 years and the budget amounted to €5.280.000. It was financed by the ICTPSP Program of the European Commission.

Nostalgia Bits (2010)

The goal of the project was to create a social network management memories. Project budget of € 3,469,730 and a project duration of 36 months. Within the framework of the project, a platform was created where specific personal items related to the experiences of each elderly person will be able to be posted on a website and be an important source of information for the other generations, while at the same time allowing the interaction of the users of the elderly) of the same generation.

«DYNAMO: Dynamic Carpooling Service for People on the Move” (2010)

Since July 2010 ATLANTIS participates in the European research project “DYNAMO: Dynamic Carpooling Service for People on the Move” funded by the General Secretariat of Research and Technology (GSRT) and the European Commission through the Eurostars program. Duration of the project was 29 months. Aim of the DYNAMO project was to develop a route sharing service that could deal with the non-technological barriers used, such as concerns for the safety of transferring strangers, which will be provided to both desktops and conventional portable devices. The service will allow each user to offer or request sharing a route by using his / her computer or mobile phone by providing the necessary information (route, user location) so that the "match" with the requests or offers from other users of the service.

Within the framework of the project the following results are created:

 • A secure web service that allows users to define, request, and offer routes for sharing while creating lists of preferred users with whom they can share a route.
 • A wireless application that will allow users to access the service through mobile devices
 • A service that responds fully to the user's recorded needs while addressing non-technological barriers, such as the security of a trip with strangers, by enhancing users' sense of security.
 • A “smart” matching system and a combination of three different transportation modes.

«ATLAS: Applied Technology for Language Aided CMS” (2010)

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία του έργου «ATLAS: Applied Technology for Language Aided CMS” http://www.atlasproject.eu/atlas/project/en/index.html, του οποίου κύριος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η πολύγλωσση δικτυακή ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση περιεχομένου, ιδίως η συγγραφή, η διατήρηση εκδόσεων και η συντήρηση πολύγλωσσων ιστοσελίδων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου σχεδιάζεται και δημιουργείται μια online web υπηρεσία διαχείρισης πολυγλωσσικού περιεχομένου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να δημοσιοποιούν τις προσωπικές τους εργασίες και κείμενα, προσφέροντας επιπλέον την δυνατότητα εντοπισμού παρόμοιων κειμένων και σε άλλες γλώσσες.

The ATLAS project is expected to make a positive contribution to the growing demand for online content management services, including language-based technologies. Mechanisms such as automatic detection of important words, phrases or names, automated summary and categorization of texts, computer-aided translation, etc., can facilitate the process of managing heterogeneous multilingual content as well as enhance user experience, allowing it to navigate better within the content. ATLAS unifies these mechanisms into a single platform, incorporating the following 3 services:

 • The i-Publisher, consists a strong web tool for the creation, operation and administration of websites content.
 • The i-Librarian, allows the users to store, organize and publish their projects giving them the ability to find similar texts in different languages as well as to extract the most helpful texts by large collections of unknown texts.
 • EUDocLib, will be a widely accessible European Union library of documents, which will provide improved navigation and easier access to relevant documents in the user's language.

 

The program was funded by ΙCT-PSP/CIP of the European Commission, it started on March 2010 and had a 36 month duration. In the consortium except ATLANTIS the following partners are involvedTetracom Interactive Solutions Ltd, Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin”, Institute of Technology and Development (Bulgaria), German Research Center for Artificial Intelligence, University of Hamburg-Research Group “Computerphilology” (Germany), Institute of Computer Science-Polish Academy of Sciences (Poland), “Alexandru Ioan Cuza” Yniversity of Iasi-Faculty of Computer Science (Romania), University of Zadar (Croatia).

Consulting Services to the Municipality of Kavala for the program “FATE: FROM ARMY TO ENTERPRISE“» - South-Eastern Europe (2010)

The project was implemented on the context of the Crossborder Program INTERREG IVC, and focused on the conversion of military operational units to centers of entrepreneurship and innovation. The services include:

 • Promotional activities of the FATE Program
 • Entrepreneurial analysis of the city of Kavala
 • Urban and Spatial analysis of the abandoned military camps
 • SWOT analysis and assessment of the various selections of the camps
 • Recognition of the institutional framework and the procedures for the purchase and transfer of the ownership of former camps
 • Analysis of the national and regional measures of entrepreneurial promotion
 • Strategic Development Training for Entrepreneurship Support Center
 • Implementation of feasibility study of a business plan
 • Modification study of spatial and business plans concerning the Municipality of Kavala for the conversion of the military camp.

MOB-IP: (Mobile Services Innovation Platform) (2009)

Innovation Promotion Platform for Small and Medium-sized European Enterprises in Mobile Services Sector- Support for the Establishment of a Cluster of the Hellenic Association of Mobile Applications Companies (HAMAC), European Commission / Europe Innova Program of the CIP of the Directorate-General for Enterprise, Duration 01/09/2009 - 31/08/2012, Budget: 1.993.467 € It concerns the creation of a framework of advanced supportive tools enhancing the competitiveness of the mobile value added services sector at European and global level. MOBIP is co-funded by the European Commission under the Europe INNOVA initiative of the Competitiveness and Innovation Program and its purpose is to support the competitiveness of high growth businesses in mobile services and to strengthen their opportunities for growth and access the European market and international markets.

It concerns the creation of a framework of advanced supportive tools enhancing the competitiveness of the mobile value added services sector at European and global level. MOBIP is co-funded by the European Commission under the Europe INNOVA initiative of the Competitiveness and Innovation Program and its purpose is to support the competitiveness of high growth businesses in mobile services and to strengthen their opportunities for growth and access the European market and international markets.

Below are some of the most significant initiatives of the project:

 • The organization of pan-European events with the participation of representatives from all stakeholders involved in the value chain of the sector where enterprises will be able :
 • To present their business plan and have one-2-one meetings with venture capital companies and other significant enterprises of the sector.
 • To become acquainted with the latest trends of the sector and meet the biggest “players” of the market.
 • Recognizing needs and supporting the competitiveness as well as the development of the enterprises.
 • Guiding and facilitating enterprises in search for funding resources.
 • Creating synergies between the participants of the enterprises.
 • Promoting common technological practices. (Standards)

Corallia: Support of the Microelectronic Cluster for the best optimization of the research results 2009)

Main aim of the project was to support the mi-Cluster members so as to improve the ability to successfully exploit their innovative research activities on the basis of an integrated approach at all stages of the process, from conception to commercialization.

NET-SHARE (March 2008)

The project NET-SHARE intents to create a network of experts in the field of Technological Communication Information from various countries, in order to share their experiences and knowledge about ICT initiatives and services for SMEs. The network will provide the experience gained, especially during the participation of SMEs in the eTEN Program, to support European SMEs, with particular emphasis on promoting the wide and fast adoption of innovative solutions in microelectronics and embedded systems.

MINT: ( January - 2008)

The MINT project funded by the European Program Leonardo da Vinci has as its goal the adaption a has the ultimate goal of adapting, promoting, disseminating and improving a previous Innovation Management Training Package in Europe. A series of training seminars will be developed within this project which will be related to tools for creativity and innovation management within enterprises. These seminars have the main objective of effectively dealing with their strategic placements and future plans for further business development.

Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ

Το έργο με τίτλο ‘Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ’  της ΓΓΕΤ της Πράξης ‘Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής’ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα’ υλοποιήθηκε από την  ένωση εταιριών Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. , Intrasoft International  Α.Ε. και Agilis Α.Ε. Στατιστικής και Πληροφορικής,

Σκοπός του έργου είναι η καταγραφή και αποτίμηση  της επίδρασης των παρακάτω Δράσεων Έρευνας-Τεχνολογίας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας: ΠΑΒΕΤ & ΠΑΒΕΤ-ΝΕ, Κοινοπραξίες ΕΤΑ, Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας , ΕΛΕΥΘΩ & Τεχνοκυψέλες, Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική (Clusters) και ΠΡΑΞΕ Φάση Β’, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης με απώτερο στόχο  την τροφοδότηση της ΓΓΕΤ με στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων ΕΤΑΚ.  

LDA

The LDA program aims to implement a large-scale and real-life test of innovative mobile services based on the COPERNICUS program (GMES, http://www.copernicus.eu/) and GNSS Worldwide Satellite Navigation System, http://www.gsa.europa.eu/) in the area of ​​Attica, Greece The Attica region is an ideal venue for demonstrating the potential of this kind of services to address social challenges. Attica has the highest concentration of manufacturing and commercial activity in Greece. It is the main hub of communications, with facilities for the rapid transfer of raw materials and finished products. The region accounts for 40% of the total national employment. It also has a wealth of ancient monuments and sites that attract millions of visitors from all over the world. The concentration of both economic activity and the population in Attica has led to uncontrolled construction, inadequate public transport, increased unemployment and crime, etc., as well as to the deterioration of the natural environment. The project is co-funded by the European Commission under the European Mobility and Mobility Industries Alliance in order to develop large-scale protesters to support COPERNICUS services (formerly GMES) and GNSS in Europe.

Hellenic Mobile Cluster

The Hellenic Mobile Cluster was developed under the aegis of HAMAC (Hellenic Association of Mobile Applications Companies), and by companies that are members of the Association and research and academic institutions. Facilitator of the Hellenic Mobile Cluster is Atlantis Consulting SA. The main purpose of the Hellenic Mobile Cluster is the exploitation of the competitive and innovative products and services of its members, leading to international recognition and promotion of the business environment in the Attica Region by increasing the added value jobs. At the same time, a main target of the cluster is the provision of assistance and support during the beginning of the development of its new member companies, as well as its contribution to the extroversion of the existing ones. 

EMMINVEST

Πρόγραμμα Διεθνών Επενδύσεων σε Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου Κινητών και Κινητικότητας (Mobile and Mobility)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκή Ένωση εταιριών του κλάδου κινητών και κινητικότητας (Mobile and Mobility) του CIP της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, 01/03/2012 – 28/02/2015, 2.143.760 €.

EMMINVEST focuses on facilitating investment in business SMEs to turn mobile and mobility services and their products into large, sustainable and internationalized businesses over the next 5 years. Some of the specific targets set for specific companies are to increase sales below 1 million euros to over 5 or 25 million euros, increase staff below 10 to over 50 or 100, internationalize sales and its activities and potentially attracting investment capital between EUR 0,5 and 5 million.

Participation in the development of initiatives in the European Organization of Nuclear Research

ATLANTIS CONSULTING SA has entered into an agreement with TECHNOPOLIS THESSALONIKI SA to support the institution as part of the "TECHNOPOLIS-CERN BIC" project that has been launched. 

The specific project refers to the exploitation and knowledge transfer as we all the knowhow of the European Organization of Nuclear Research in current and startup enterprises operating in Greece as well as their guidance (by TECHNOPOLIS THESSALONIKI S.A.) in the identification and exploitation of these technologies. ATLANTIS Consulting S.A. undertakes the obligation towards TECHNOPOLIS to cooperate, support the assessment of the various CERN technologies, as well as to inform about the available technologies and provide support in the implementation in the business planning and the implementation of marketing research and services for funding wherever is requested.

Ex-Post Evaluation of the Program for Nanotechnology and Nanoscience

It was implemented from 15/05/2009 till 15/05/2011, with a total budget of 549.800 €, in cooperation with Inno AG. In this project, the services included EU support in the strategic management of the program through the evaluation of the results of the questionnaire surveys, the statistical analysis of the results of all nanotechnologies and nanosciences funded and not funded by the European Commission in the period 2000-2006. The selection of 100 best practices on Nanotechnologies and Nanosciences, and the formation of policy recommendations were the most significant part of final report of the project.

Ex-Post Evaluation of NMP (November 2009)

The project refers to the assessment and the evaluation at European level of the results and impacts of the First Pan-European Nanotechnology and Nanosciences Research Program funded by the European Commission in the period 2000-2006.

The importance of nanosciences and nanotechnologies is enormous at a global level: approximately 24 billion euros is estimated to be invested in nanotechnologies internationally, of which a quarter (about 6 billion) are invested on European soil. The European Commission's contribution to the development of the sector is very important as around € 1.3 billion has been invested in research, studies and projects through the 6th Framework Program. The evaluation will be carried out in collaboration with major research institutions and experts on nanotechnologies abroad. The final study will be used by the European Commission in the strategic planning of the Nanotechnology and Nanosciences program to be funded under the 8th Framework Program for Research and Technological Development.

Feasibility study on the involvement of public bodies in European technological actions

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, μεταξύ άλλων, το 2010 και υλοποίησε εντός του έτους, την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την Ελληνική Ερευνητική Υποδομή Αυτόνομων Συστημάτων ARGO/GREEK ARGO για λογαριασμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προϋπολογισμού €25.000. Το έργο περιελάμβανε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τεχνολογιών του προγράμματος ARGO σε εγχώρια και διεθνή κλίμακα, τεχνολογικά ζητήματα μακροχρόνιων ερευνητικών σχεδίων και αναγκών, ανάδειξη ερευνητικών και επιχειρησιακών οφελών που προέκυψαν από την χρήση προϊόντων της παγκόσμιας υποδομής ARGO, τις επιχειρησιακές πτυχές από την χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας . Επίσης το έργο εξέταζε τη δυνατότητα σύναψης συνεργιών με ιδιωτικούς φορείς, τις χρηματοδοτικές πτυχές της ελληνικής υποδομής ΑΡΓΩ σε σχέση με την αρχική εγκατάσταση και την λειτουργία της υποδομής, τις δράσεις επικοινωνίας για την διάδοση και προαγωγή των δραστηριοτήτων της σε συμφωνία με τις αρχές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής υποδομής EURO-ARGO. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των επιχειρησιακών και οικονομικών παραμέτρων (χρηματοοικονομικά κόστη όπως συντήρηση και λειτουργία, υλικά, εξοπλισμός, στελέχωση, δημοσιότητα κλπ.), καθώς και ο προσδιορισμός των εκτιμώμενων οικονομικών οφελών, σε συνδυασμό με τον καθορισμό των δυνατοτήτων για χορηγίες και συνέργιες με διάφορους κυβερνητικούς φορείς  και με τη διενέργεια ανάλυσης των τρεχουσών και μελλοντικών επιστημονικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων και οφελών.

Change2IT Developing ICT Skills in Europe (January 2002)

Το έργο Change2IT.com (μετονομασμένο πλέον σε Jobical.com), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα eTEN και αναπτύχθηκε μέσω του έργου MultiTrain  που στόχος του ήταν η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα eCONTENT και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Το Jobical.com αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής στελέχωσης, το οποίο στοχεύει σε άτομα όλων των ειδικοτήτων με σκοπό να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κατάλληλες δουλειές σε όλους τους τομείς εργασίας, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στους καταλληλότερους υποψήφιους. 

Aim of the project was the pilot application of that service in selected countries (Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Cyprus and Romania) concerning the planning of commercial expansion. The project’s goals were to create a business plan, market analysis in each country, recognition of local requirements, feasibility studies and deployment plan, so partners carry out workshops and workshops for user evaluation.

Το Jobical.com παρέχει αυτοματοποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες και υποστήριξη σε υποψηφίους ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετούν κενές θέσεις εργασίας και να καθορίζουν τις απαιτούμενες δεξιότητες με παραμετροποιημένα κριτήρια, έτσι ώστε να δέχονται αιτήσεις από τους κατάλληλους υποψηφίους. Το Jobical.com τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογιών και Μηχανικής (Euro-CASE) με τον τίτλο IST Prize Nominee 2005 για τον καινοτόμο χαρακτήρα του. 

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MULTITRAIN το οποίο ανατέθηκε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποτελούσε και τον επικεφαλή εταίρο του έργου, από τη Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2001. Το έργο προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος e-Content και αξιολογήθηκε με άριστα από διεθνή ομάδα ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζοντας την χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

The project was implemented by 6 partners, 4 out of them were from European countries (Greece, The Netherlands, Austria, Italy), and are mentioned below:

Institution CountryPosition 
Atlantis Consulting SA GreeceCoordinator
University of Twente - Faculty of Technology & Management - Department of Human Resources The Netherlands Partner
FH Joanneum Gmbh Austria Partner
Eidos Sistemi di Formazione SΑ. ItalyPartner 
Information Quality Systems SΑ GreecePartner
CON7 Human Resources Instruments The Netherlands Partner

Following the completion of the MULTITRAIN project, the Change2IT product operated on a pilot basis (October 2003 – September 2004), and in September 2004 its commercial operation started in Greece.

VIP-NET (Virtual plant-wide management and optimization of responsive manufacturing networks) (January 2001)

Το έργο VIP-NET (Virtual plant-wide management and optimisation of responsive manufacturing networks) είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Competitive and Sustainable Growth – GROWTH) του 5ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Στο έργο, στο οποίο συντονιστής ήταν η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν δεκατέσσερις εταίροι από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταίροι αυτοί είναι εταιρείες ανάπτυξης βιομηχανικού λογισμικού, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και παραγωγικές εταιρείες.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου μεθοδολογιών, αλγορίθμων και υπολογιστικών εργαλείων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία σύγχρονων δικτύων κατασκευής και μεταποίησης, καθώς επίσης και ολόκληρων αλυσίδων προμηθειών, ικανοποιώντας έναν αριθμό ταυτόχρονων στόχων και περιορισμών βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο βαθμό ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας. Στη διάρκεια του έργου ερευνήθηκαν οι κατάλληλοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την επίλυση των πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Επιπλέον αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο με σκοπό να υποστηρίξει όλη τη σχεδιαστική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Ένας αριθμός πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε για να επιδείξει το δυναμικό και την εφαρμοσιμότητα της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και των εργαλείων.

Assesment of the significant work of the Institution “The Child’s Asylum”

The Child’s Asylum is a non-profit organization founded in 1919 that focuses on providing and covering basic needs (housing, food, rest, etc.) as well as continuously improving the education received by the children of working parents. The Child’s Asylum offers its services to residents of the wider region of Thessaloniki. Atlantis Consulting implemented this project which is related to the evaluation of the work that has been contributed by the institution from the date of its establishment to the present day. The evaluation includes a brief summary of the work done during these years and has identified the most important dates and events. Moreover, the project includes two reports on the assessment of the specific project being implemented in the two premises maintained by the institution, in relation to their specific initial objectives, how they have been achieved and with which specific measures.

>Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει δύο εκθέσεις σχετικά με την αποτίμηση της συγκεκριμένης εργασίας που πραγματοποιείται στις δύο εγκαταστάσεις που διατηρεί αρχικά ο οργανισμός σε σχέση με τους συγκεκριμένους αρχικούς στόχους τους, τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν και με ποια συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση του κατασκευαστικού έργου και για τις δύο τοποθεσίες (κτίρια, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προϋπολογισμό έργου, χρηματοδότηση) και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησής τους. Θα ακολουθήσει ανάλυση αντίκτυπου του έργου, προκειμένου να επαληθευτούν τα αποτελέσματα για όσους συμμετέχουν άμεσα καθώς και οι επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα του οργανισμού χρησιμοποιώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

Implementation of the Strategic Plan of the Museum of Photography “CHRISTOS KALEMKERIS 2018-2028»

ATLANTIS Consulting, in collaboration with the President of the Museum and its staff, undertook the implementation of the Strategic Plan of the Museum of Photography "CHRISTOS KALEMKERIS", aiming at updating the mission of the Museum, introducing a long-term vision defining objectives that the Museum will set for future. This document will be constantly evaluated and updated over time. The strategic plan will be a roadmap for policy development of the Museum's activities for the next ten years

Award Winnong Innovative Development Pilot Plan “Ano Magniton Islands”

The award-winning Innovative Development Pilot Plan titled "Ano Magneton Islands" https://anomagnitonnisoi.eu/ aims at sustainable economic development as well as environmental upgrading of the islands of Alonissos, Skopelos and other rocky islands of the Northern Sporades. The particular minor island region is characterized by a special natural beauty with significant genetic and ecological diversity as well as valuable archaeological wealth. The high value of the region’s biodiversity is enhanced by the existence of various endemic species and by the presence of endangered unique in the world mammals, such as the Mediterranean monk seal. The presence of the National Marine Park of Alonissos of the Northern Sporades aiming in the protection, preservation and management of nature and landscape as a natural heritage and valuable national natural wealth, is yet another significant prerequisite for the development of the area. Achieving sustainable economic growth by creating a globally innovative tourism product based on the unique local characteristics and combining the in situ documentation and visibility of the environmental and naval archaeological treasures of the region is a wish of the locals of this minor region. An important comparative advantage of Archipelagos is also considered the possibility of expoloitation for the development of diving tourism activities.

Consultant of the newly established Technopolis AI Cluster

On the context of the program Central Macedonia 2014-2020, with the title «Clusters for the Promotion of Innovation in the Local Entrepreneurship” Atlantis Consulting has undertaken the implementation of the specific study and will provide technical support services for conducting segments of the financial and technical study according to the required characteristics specified by the Operational Program and the Project “Clusters for the Promotion of Innovation in the Local Entrepreneurship”.