Γρηγόρης Καλαμακίδης

Gregorios Kalamakidis

Ceo, President
Άγγελος Μαγκλής

Angelos Manglis

Founder