Χρηματοδότηση καινοτόμων startup επιχειρήσεων - Atlantis Consulting

Χρηματοδότηση καινοτόμων startup επιχειρήσεων

counter-bg

Είστε νεοφυής ομάδα και αναζητάτε χρηματοδότηση; Θέλετε να αναπτυχθείτε και πιστεύετε πως έχετε την ιδέα που μπορεί να κάνει την διαφορά; Η Ατλαντίς Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει νεοφυείς/μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής τους. Ως ομάδα, ακούμε την ιδέα σας, υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα σας και σας βοηθάμε να ανοιχθείτε στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, άνευ αμοιβής έως ότου αναπτυχθεί η δυναμικότητα που απαιτείται. Για τον λόγο αυτό, έχουμε σχεδιάσει τα κατάλληλα εργαλεία μέσω των οποίων υποστηρίζουμε τις νεοφυείς ομάδες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν επενδυτική ετοιμότητα.

Stage Two Acceleration Σε συνεργασία με το Innovation Farm, παρέχουμε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης που δίνει έμφαση α) στη στρατηγική μάρκετινγκ και β) στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση (access to finance). Αναλυτικότερα, το Stage Two Acceleration προσφέρει αξιολόγηση από αναγνωρισμένους επαγγελματίες-μέντορες, κυρίως του εξωτερικού, καθώς και συμβουλευτική στους εξής τομείς: go2market, business incorporation, customer development και post-bootstrapping funding. Οι ομάδες θα πρέπει να αναμένουν πως όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα έχουν φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο, έτοιμες να κεφαλαιοποιήσουν το πρωτότυπο που έχουν κατασκευάσει ή/και τις προσπάθειες λανσαρίσματος που έχουν καταβάλει και να προσεγγίσουν με αξιώσεις τους κατάλληλους επενδυτές.

45days clinic program Στο πλαίσιο της υποστήριξής των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων παρέχουμε ένα πρόγραμμα ειδικής καθοδήγησης (mentoring) το οποίο αποτελείται από 45 απαιτητικές μέρες συνεχόμενης επικοινωνίας και προόδου. Η υπηρεσία διατίθεται άνευ αμοιβής προκειμένου να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση της καινοτόμα ομάδας στην ιδέα που προσπαθεί να υλοποιήσει.

AdrionBan Το AdrionBan είναι ένα δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων προστιθέμενης αξίας. Αποτελείται από περισσότερους από 50 business angels της νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι επενδύσουν από 50.000 έως και 500.000 ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα. Το δίκτυο, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015, έχει ήδη κλείσει οκτώ συμφωνίες χρηματοδότησης.

Business Angels Forums Η Ατλαντίς Συμβουλευτική διοργανώνει σε τακτική βάση Business Angels Forum, με απώτερο σκοπό την προβολή και παρουσίαση νεοφυών και υφιστάμενων καινοτόμων επιχειρήσεων σε επιχειρηματικούς αγγέλους, venture capital funds και growth funds. Ήδη έχουν διοργανωθεί συνολικά πέντε Business Angels Forum σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, υποστηρίζουμε καινοτόμες επιχειρήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές υπηρεσίες και funds, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που χρηματοδοτήθηκαν από τα Innovation και Startup Windows του Equifund που υποστηρίζεται από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Άγγελος Μαγκλής , τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 108,
e-mail: amanglis(at)atlantisresearch.gr