Χρηματοδότηση Startup - Νεοφυών Επιχειρήσεων - Atlantis Consulting

Χρηματοδότηση Startup - Νεοφυών Επιχειρήσεων

counter-bg

Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, όταν πρόκειται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να εξελιχθούν στον πολύπλοκο κόσμο της επιχειρηματικότητας. Επιπροσθέτως, η επίτευξη συμφωνίας με ένα θεσμικό επενδυτικό/επιχειρηματικό άγγελο είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί οπωσδήποτε τη χρησιμοποίηση ενός έμπειρου συμβούλου.

Ακούμε την ιδέα σας, υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα σας και σας βοηθάμε να αντλήσετε  διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Λέγοντας καταρχήν νεοφυή επιχείρηση, εννοούμε μια επιχείρηση με χαρακτηριστικά γαζέλας, δηλαδή μια start-up, η οποία πραγματικά δύναται μέσω της καινοτομίας να πετύχει πολύ γρήγορους και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης δραστηριοποιούμενη, συνήθως σε νέες αγορές που βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο δημιουργίας. 

Προσέλκυση χρηματοδότησης προσαρμοσμένη στο στάδιο του κύκλου ζωής της νεοφυούς επιχείρησης.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι μια κρίσιμη πτυχή της επιτυχίας της νεοφυούς επιχείρησης και η κατανόηση των ευκαιριών χρηματοδότησης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της νεοφυούς επιχείρησης είναι απαραίτητη. Μπορείτε να βρήτε περισσότερες πληροφορίες για τα στάδια ζωής των νεοφυών επιχειρήσεων εδώ. Πρώτα απ’ όλα, είναι καλό η επικοινωνία με έναν δυνητικό επενδυτή να πραγματοποιείται μόνο αφού έχει εξασφαλιστεί η επενδυτική ετοιμότητα. Αυτή περιλαμβάνει την κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, τη σύνταξη εκτελεστικής περίληψης, την ανάπτυξη χρηματοοικονομικού πλάνου με υπολογισμό των ταμειακών ροών ανά μήνα για διάστημα 36 μηνών, καθώς και την προετοιμασία όλων των απαραίτητων στοιχείων. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί από έναν εξωτερικό εξειδικευμένο σύμβουλο.

Η ομάδα των έμπειρων συμβούλων μας είναι αφοσιωμένη στην παροχή βοήθειας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες κάθε νεοφυούς επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου:

 • του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού,
 • της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης,
 • της προετοιμασίας της παρουσίασης σε επενδυτές ,
 • της διευκόλυνσης της σύνδεσης με το εκτεταμένο δίκτυο επενδυτών και πηγών χρηματοδότησης που διαθέτουμε,
 • της συμμετοχής σε προγράμματα επιτάχυνσης και
 • της υποβολής προτάσεων σε επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα επιδοτήσεων. 

Είτε είστε ένας εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας που αναζητά αρχική χρηματοδότηση είτε μια καθιερωμένη νεοσύστατη επιχείρηση που επιθυμεί να επεκταθεί, η τεχνογνωσία και η καθοδήγησή μας μπορούν να σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας.

Παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθώς θα πραγματοποιήσουμε όσες συναντήσεις απαιτούνται μέχρι να καταλήξουμε στο κατάλληλο μοντέλο συνεργασίας το οποίο δύναται να μην σας επιβαρύνει και καθόλου χρηματοοικονομικά. 

Acceleration Programs

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης με έμφαση:

 • στην απόκτηση επενδυτικής ετοιμότητας και
 • στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση (access to finance).

Οι ομάδες θα πρέπει να αναμένουν πως, όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα έχουν φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο, έτοιμες να κεφαλαιοποιήσουν το πρωτότυπο που έχουν κατασκευάσει ή/και τις προσπάθειες λανσαρίσματος που έχουν καταβάλει και να προσεγγίσουν με αξιώσεις τους κατάλληλους επενδυτές.

Adrion Ban

Το AdrionBan είναι ένα δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων προστιθέμενης αξίας. Αποτελείται από περισσότερους από 75 business angels της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως της Β. Ελλάδος, οι οποίοι επενδύουν από 20.000 έως και 500.000 ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα. Το δίκτυο, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015, έχει ήδη κλείσει 15 συμφωνίες χρηματοδότησης.

Business Angels Forums

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική διοργανώνει σε τακτική βάση Business Angels Forum, με απώτερο σκοπό την προβολή και παρουσίαση νεοφυών και υφιστάμενων καινοτόμων επιχειρήσεων σε:

 • Επιχειρηματικούς αγγέλους
 • Venture Capital funds
 • Growth funds

Ήδη έχουν διοργανωθεί συνολικά 7 Business Angels Forum σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ότι έχετε τους κατάλληλους πόρους και την υποστήριξη για να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση και να επιτύχετε βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποια είναι τα στάδια του κύκλου ζωής μιας Startup επιχείρησης και ποιες οι χρηματοδοτικές δυνατότητές της σε κάθε στάδιο;

Στάδιο Προ-σποράς (Pre-Seed Stage)

Στο στάδιο αυτό η ομάδα πιθανόν ακόμη δεν έχει συσταθεί με εταιρική μορφή, και η χρηματοδότηση καλύπτεται μέσω bootstrap, δηλαδή από τα 4Fs: Friends, Family, Fools and Funders. Σε αυτό το στάδιο η ομάδα δύναται να συμμετέχει σε κάποιους διαγωνισμούς και να κερδίσει και κάποια χρηματικά βραβεία. 

Σε αυτό στάδιο συνίσταται η ομάδα να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης (acceleration) για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στάδιο Σποράς (Seed Stage)

Στο στάδιο ανάπτυξης, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν επιτύχει την προσαρμογή προϊόντος-αγοράς και κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους. Οι επιλογές χρηματοδότησης επεκτείνονται και περιλαμβάνουν εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που ειδικεύονται σε επενδύσεις σταδίου ανάπτυξης, εταιρικά επιχειρηματικά κεφάλαια και στρατηγικές συμπράξεις. Οι επενδυτές του σταδίου ανάπτυξης παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ταχείας επέκτασης και βοηθούν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά.

Τα εταιρικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία έχουν συσταθεί από καθιερωμένες εταιρείες, αναζητούν στρατηγικές επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με την κύρια δραστηριότητά τους ή προσφέρουν πιθανές συνεργασίες. Οι στρατηγικές συνεργασίες με παράγοντες του κλάδου μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο οικονομικούς πόρους αλλά και πρόσβαση σε νέες αγορές, πελάτες και κανάλια διανομής.

 

Πρώιμο Στάδιο (Series A)

Κατά τη διάρκεια του πρώιμου σταδίου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP) και επικεντρώνονται στην δοκιμή του επιχειρηματικού τους μοντέλου και στην απόκτηση ελκυστικότητας στην αγορά. (traction). Η χρηματοδότηση σε αυτό το στάδιο προέρχεται συνήθως από αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds) δύνανται να συνεπενδύουν μαζί με άλλα πιο εξειδικευμένα VCs, καθώς και επιχειρηματικούς αγγέλους.

Τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών επενδύουν μεγαλύτερα ποσά με αντάλλαγμα μετοχικό κεφάλαιο και συχνά γίνονται μακροπρόθεσμοι εταίροι, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση και υποστήριξη. Τα Venture Capital funds δύνανται να επενδύουν και με ομολογιακά μετατρέψιμα δάνεια, το οποίο θεωρείται quasi-equity. Τα ομολογιακά μετατρέψιμα δάνεια έχουν μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, όπως:

α. δεν γίνονται από την αρχή diluted οι founders,

β. δεν υπάρχει να μην πραγματοποιηθεί αρχική συμφωνία συμμετοχής μεταξύ του fund και των founders για το λόγο διαφωνίας επί της αποτίμησης.

γ. όταν γίνεται η μετατροπή του δανείου σε equity γίνεται με πιο δίκαιους  όρους και

δ. δεν εγκλωβίζεται το Venture Capital fund σε εταιρείες, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε ελάχιστα companies και δεν δύναται να επουλωθούν, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα δάνεια δύνανται να μεταφερθούν σε άλλο οργανισμό.

 

Στάδιο Ανάπτυξης (Series B)

Στο στάδιο ανάπτυξης, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν επιτύχει την προσαρμογή προϊόντος-αγοράς και κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους. Οι επιλογές χρηματοδότησης επεκτείνονται και περιλαμβάνουν εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που ειδικεύονται σε επενδύσεις σταδίου ανάπτυξης, εταιρικά επιχειρηματικά κεφάλαια και στρατηγικές συμπράξεις. Οι επενδυτές του σταδίου ανάπτυξης παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ταχείας επέκτασης και βοηθούν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά.

Τα εταιρικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία έχουν συσταθεί από καθιερωμένες εταιρείες, αναζητούν στρατηγικές επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με την κύρια δραστηριότητά τους ή προσφέρουν πιθανές συνεργασίες. Οι στρατηγικές συνεργασίες με παράγοντες του κλάδου μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο οικονομικούς πόρους αλλά και πρόσβαση σε νέες αγορές, πελάτες και κανάλια διανομής.

Προχωρημένο Στάδιο (Series B / και Scale up)

Στο στάδιο αυτό , οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την επιτυχία του νέου  επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και του προϊόντος./υπηρεσίας τους στην αγορά και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές αγορές και στην στην προετοιμασία και επίτευξη κερδοφορίας. Σε αυτό το στάδιο η χρηματοδότηση δύναται να προέρθει τόσο από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών όσο και από Growth Markets (GM), δηλαδή μικρές χρηματιστηριακές αγορές. Προφανώς, πάντα είναι δυνατή η άντληση κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού ή μέσω επενδυτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Άγγελος Μαγκλής , τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 108,
e-mail: amanglis(at)atlantisresearch.gr