Υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών e-Tender - Atlantis Consulting

Υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών e-Tender

2

Το eTender είναι η «σε πραγματικό χρόνο» υπηρεσία διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της At ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική. Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να αγοράσει ή να πουλήσει υλικά και υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Περιλαμβάνει μειοδοτικούς και πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο σε ένα ενιαίο περιβάλλον on-line πρόσβασης τόσο των διοργανωτών όσο και των συμμετεχόντων.

Γιατί να με ενδιαφέρει το e-Tender;

Η διαδικασία eTender θα σας ωφελήσει πολλαπλά είτε κατά τη διοργάνωση των δικών σας διαγωνισμών είτε κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς άλλων εταιρειών.

Αν βλέπετε την υπηρεσία από την οπτική γωνία μιας εταιρείας που διενεργεί αγορές, η χρήση του eTender θα σας προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Μείωση κόστους. Η διενέργεια αγορών μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών καταλήγουν σε μετρήσιμη μείωση του κόστους των αγορών.
  • Διαφάνεια και αξιοπιστία. Η όλη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών είναι ανοιχτή και διεξάγεται ζωντανά. Όλοι οι προμηθευτές μετέχουν σε μία διαδικασία με γνωστούς, παγιωμένους όρους. Η τελική επιλογή εξαρτάται από αυτή τη διαδικασία.
  • Χρέωση της υπηρεσίας βάσει του οφέλους που προκύπτει από τους διαγωνισμούς.

Αν προσεγγίζετε την υπηρεσία από την πλευρά μίας εταιρείας που επιζητεί να αυξήσει τις πωλήσεις της, η διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών σας επιτρέπει να πετύχετε:

  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε ισότιμες, διαφανείς συνθήκες.
  • Πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες πωλήσεων.
  • Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας για τις εταιρίες που μετέχουν σε διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του eTender.