Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Δ1 (1)

Αναμένεται η επαναπροκήρυξη της Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ”Elevate Greece” με τη μορφή της μην επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.


Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του προγράμματος  έκλεισε τη 10η.11.2021. Στη Δράση εντάχθηκαν 372 νεοφυείς επιχειρήσεις και η Δημόσια Δαπάνη ανήλθε σε 25.446.155,38 €.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. C(2021) 8442 της 18ης Νοεμβρίου 2021,  προβλέπεται παράταση της Δράσης έως τη 30ή.06.2022.

Οι δυνητικώς ωφελούμενες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και όσες επιχειρήσεις απορρίφθηκαν κατά τη 1η Πρόσκληση, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην νέα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr