Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών EIC ACCELERATOR στο πλαίσιο δράσης του Ορίζοντα 2020

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών EIC ACCELERATOR στο πλαίσιο δράσης του Ορίζοντα 2020

Ξεκινάνε οι υποβολές προτάσεων

HORIZON EIC ACCELERATOR 2021 στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα EIC Accelerator (παλαιότερα γνωστό ως SME Instrument) υποστηρίζει και βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τους. Ειδικότερα, προορίζεται για καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν (disrupt) τις υπάρχουσες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων καθορίστηκε για τις 8 Απριλίου 2021, με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 9 Ιουνίου 2021.

Σε ποιόν απευθύνεται το EIC ACCELERATOR:

 • Είστε καινοτόμα, μικρομεσαία επιχείρηση με ευρωπαϊκά και παγκόσμια σχέδια ανάπτυξης;
 • Έχετε μια καινοτόμα ιδέα που στοχεύει σε νέες αγορές και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της εταιρείας σας;
 • Αναζητάτε χρηματοδότηση για την υποστήριξη στα τελευταία στάδια της ανάπτυξή σας;

Το EIC Accelerator στοχεύει μόνο σε Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου νεοσύστατων εταιρειών,  και βοηθά να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχειρηματική σας ιδέα σε προϊόν ή μια υπηρεσία, σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας σας. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, δοκιμές, πρωτότυπα, επικύρωση, επίδειξη και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.  Εάν η δραστηριότητα αφορά τεχνολογική καινοτομία, απαιτείται Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL) 5/6.

Προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση:

 • Επιχορήγηση από €500.000 έως και €2.500.000.
 • Μεικτό σχήμα χρηματοδότησης που αποτελείται από επιχορήγηση έως και 2.500.000€ και ίδια (ιδιωτικά) κεφάλαια έως και 15.000.000€.
 • Μπορεί να ζητηθεί υψηλότερη ή χαμηλότερη χρηματοδότηση ανά αίτηση, όμως πρέπει να τεκμηριωθεί αναλόγως.
 • Τα έργα πρέπει να διαρκούν από 12 έως 24 μήνες για να ολοκληρωθούν. Δίνεται μεγαλύτερο διάστημα υλοποίησης κατά περίπτωση και την ανάλογη αιτιολόγηση.

Οι προτάσεις με δραστηριότητες έως TRL 8 θα χρηματοδοτηθούν μέσω επιχορήγησης ή συνδυασμένης επιλογής χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες από TRL9 ή παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν μόνο με συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η πρόταση παραμένει αδύναμη για χρηματοδότηση από «τρίτους» επενδυτές.

Αναμενόμενες αλλαγές στο υφιστάμενο πρόγραμμα με την εισαγωγή του νέου:

 • Προσαρμοσμένο (tailored) πρόγραμμα προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πρωτοποριακές καινοτομίες: Το EIC περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ΜΜΕ που έχουν ολοκληρώσει TRL5. Οπότε η χρηματοδότηση θα απευθύνεται για την ανάπτυξη TRL6 έως TRL9.
 • Το μεικτό σχήμα χρηματοδότησης θα είναι τυπικό: Συνδυασμός επιχορήγησης, έως €2.500.000, με ιδία κεφάλαια (ή εγγυήσεις), έως και €15.000.000, προσφέροντας ορίζοντα εξόδου (exit) 7 έως 10 έτη. Η επιλογή χρηματοδότησης μόνο με επιχορήγηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ΜΜΕ μπορούν να καλύψουν την φάση TRL9 με ιδίους πόρους.
 • Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Αντί να υποβάλλεται αίτηση 30 σελίδων με επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, κ.α., θα υποβάλλεται σύντομη αίτηση 5 σελίδων, μία παρουσίαση 10 σελίδων (pitch deck) και ένα βίντεο 3 λεπτών. Εφόσον οι αιτούντες λάβουν την ένδειξη GO από τους αξιολογητές, τότε και μόνο θα προβούν στην επόμενη φάση της πλήρης αξιολόγησης.
 • Περιορισμένες εκ νέου υποβολές: Οι εκ νέου υποβολές θα περιορίζονται σε δύο μόνο προσπάθειες.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Τρείς κατηγορίες θα καθοριστούν: Αριστεία (Excellence), Αντίκτυπο (Impact) και Επίπεδο Κινδύνου (Level of risk). Στην προκαταρτική φάση δεν χρειάζονται όλες οι πληροφορίες, αλλά όσες αιτήσεις βαίνουν σε πλήρη αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά δεδομένα.
 • Ανοικτή χρηματοδότηση και στρατηγικές προκλήσεις: Τo EIC Accelerator αναμένεται να προσφέρει τόσο ανοιχτή χρηματοδότηση όσο και πόρους για την κάλυψη στρατηγικών προκλήσεων της ΕΕ. Δηλαδή, στόχος θα είναι ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες υγείας καθώς και καινοτομίες στο πλαίσιο του Green Deal.

Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων σας. Με παραπάνω από 28 χρόνια εμπειρίας, έχουμε κατορθώσει να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.  Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310531000 (εσωτ. 107), email: amanglis@atlantisresearch.gr 

Βασίλειος Χαρπίδης, τηλ. 23105310000, email: charpidis@atlantisresearch.gr