Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο νέο έργο BLUEMED PLUS

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο νέο έργο BLUEMED PLUS

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο νέο έργο BLUEMED PLUS, το οποίο υλοποιείταιστο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης για modular projects του Προγράμματος Interreg MED για την μεταφορά και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας των αποτελεσμάτων ήδη ολοκληρωμένων έργων MED. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 395,364 € και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 13 μήνες. Εκτός από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο της Calabria και την Περιφέρεια της Apulia από την Ιταλία, τον Δήμο Vlora από την Αλβανία και  τον Δήμο του Budva από το Μαυροβούνιο.

Το BLUEMED PLUS στοχεύει να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία, τα αποτελέσματα και την τεχνογνωσία του προηγούμενου έργου BLUEMED που ολοκληρώθηκε το 2020, εστιάζοντας στην ενίσχυση και αξιοποίηση της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και νησιά της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα, το BLUEMED PLUS θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του έργου BLUEMED, σχετικά με τον σχεδιασμό και την διαχείριση υποβρύχιων αρχαιολογικών διαδρομών, μέσω καινοτόμων και καλών πρακτικών.

Το πολυεπιστημονικό μοντέλο του BLUEMED για τη διαχείριση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα μεταφερθεί, μέσω του BLUEMED PLUS, σε τρεις νέες περιοχές στην Ιταλία (Apulia), στο Μαυροβούνιο (Budva) και στην Αλβανία (Vlora).Το BLUEMED PLUS θα επιτρέψει τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του BLUEMED και θα ενισχύσει την ικανότητα των «παραληπτών» εταίρων (Receivers) να βελτιώσουν τη διαχείριση υποβρύχιων περιοχών ιστορικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μέσω της δημιουργίας Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης (KACs) στην περιοχή τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό νέους προορισμούς ως πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού.