Εκπροσώπηση του AdrionBan στο Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αρμόδιος εθνικός φορέας κατοχύρωσης εφευρέσεων, οργάνωσε στις 11 Απριλίου 2019,  σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εξειδικευμένο σεμινάριο στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου…

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "Άνω Μαγνήτων Νήσοι"

Βραβευμένο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης “Άνω Μαγνήτων Νήσοι” Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο: «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» στοχεύει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των νήσων Αλοννήσου, Σκοπέλου και…