2ο Διεθνές Συνέδριο "Dive in Blue Growth"

2ο Διεθνές Συνέδριο "Dive in Blue Growth"

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Dive in Blue Growth διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MeDryDive,  το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Cosme, το οποίο αναπτύσσει διάφορα ψηφιακά περιεχόμενα για την τόνωση του ενδιαφέροντος για την Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά της Μεσογείου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 -14 Μαΐου 2021 στο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα, με θέμα την Προβολή Προσβάσιμων Υποβρυχίων Πολιτιστικών Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο υπεύθυνης προστασίας, βιωσιμότητας και γαλάζιας ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη (abstract) έως 250 λέξεων και 5 λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με τα 4 θέματα του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα του Συνεδρίου και την πρόσκληση για τα abstracts μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://medrydive.eu/dive-in-blue-growth-ii/

https://bluemed.interreg-med.eu/international-conference/