Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

 

  • Υπολογισμός πραγματικού ύψους οφειλής (καταχρηστικοί τόκοι, υπολειπόμενο κεφάλαιο, κ.λ.π.) και δυνατότητας ανταπόκρισης
  • Επεξεργασία λύσεων – Προτάσεις μείωσης οφειλής και ρύθμισης – Διαπραγματεύσεις με Τράπεζες
  • Εκπόνηση Σχεδίων Εξυγίανσης

H «ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική» και η «EXECON Executive Consulting» διευρύνουν την συνεργασία τους, αναλαμβάνοντας την αντιμετώπιση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση («Κόκκινα Δάνεια») για λογαριασμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η EXECON έχει διαχειριστεί και διαπραγματευτεί την ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση συνολικής αξίας άνω των 150 εκ. ευρώ και την εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια όλων των νόμων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τέτοιων οφειλών (Άρθρα 99 & 106-110, «Νόμος Δένδια», «Νόμος Κατσέλη», διατάξεις «Τρίτου Μνημονίου», κλπ). Ασχολείται με την αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση για λογαριασμό μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008.

Για λογαριασμό των πελατών της, βρίσκεται σε απευθείας επαφή με όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες «Αγγελίδης & Συνεργάτες» στην Αθήνα και «NOMOS» στη Θεσσαλονίκη.

«Οι εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς προκειμένου να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια κατά 40% μέχρι το τέλος του 2019, αναμένεται να είναι ραγδαίες και οι επιχειρηματίες θα χρειαστούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή σε καθεστώς καταγγελίας, προκειμένου να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους και την ατομική τους περιουσία» δήλωσε ο επικεφαλής της EXECON, κ. Νάρκισσος Β. Γεωργιάδης.

Στα πλαίσια της συνεργασίας, η EXECON θα παράσχει την μεγάλη της τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης και αντιμετώπισης δανείων σε καθυστέρηση καθώς και της εξυγίανσης και διάσωσης υπερ-δανεισμένων επιχειρήσεων ενώ η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική δύναται να αναλάβει την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με νέα απαιτούμενα κεφάλαια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε:
Έλντα Ραφαήλοβιτς, ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική
τηλ: 2310 531000, email: info@atlantisresearch.gr
http://www.atlantisresearch.gr

Ηλιάνα Δήμου, EXECON Executive Consulting
τηλ: 2313 049500, email: info@execonsa.com
http://www.execonsa.com

Η EXECON εν συντομία
Η EXECON Executive Consulting είναι μία εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων. Με τους τομείς της Αντιστροφή Αρνητικής Πορείας & Ανάκαμψη, Αντιμετώπιση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Ανάπτυξη Καινοτομίας και Βελτίωση Κερδοφορίας & Ανάπτυξη, βοηθάει επικεφαλής εταιριών να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε δύσκολες καταστάσεις ή να δημιουργήσουν και διαχειριστούν αποτελεσματικά συνθήκες ανάπτυξης στις εταιρίες τους.
Οι συνεργάτες της EXECON διαθέτουν αθροιστικά πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία και έχουν διαχειριστεί πάνω από ?5δις. σε αξίες εταιριών και brand values.
Η εταιρία εστιάζει στην αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, σε διαπραγματεύσεις με τραπεζικά ιδρύματα, στην ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας σε μεγάλες επιχειρήσεις (Μέθοδος FORTH™) και στην βελτίωση κερδοφορίας και ανάπτυξη επιχειρήσεων (Μέθοδος APIS™).

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ εν συντομία
H Ατλαντίς Συμβουλευτική στα 24 χρόνια λειτουργία της έχει χρηματοδοτήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με περισσότερο από 1 δις ευρώ, κυρίως από επιδοτούμενα προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά καθώς και άλλες πηγές όπως επιχειρηματικοί άγγελοι, venture capitalists, χρηματιστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού και άλλα.
Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχορηγήσεις έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας, όπως επίσης και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική με τα έμπειρα στελέχη της είναι σε θέση να υποστηρίξει την αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση τους.