Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ στο πρόγραμμα ανταλλαγής του έργου TECTONIC

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ στο πρόγραμμα ανταλλαγής του έργου TECTONIC

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ φιλοξενήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας στην Ιταλία στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας στο έργο TECTONIC (Πρόγραμμα H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions & Support to Experts). Στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και πιλοτικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στην Cosenza, Calabria και στην Le Castella, Crotone με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων για την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, η Ατλαντίς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ενεργά τα τελευταία χρόνια για την προώθηση του ενάλιου φυσικού και πολιτισμικού πλούτου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

https://www.tectonicproject.eu/ 

https://www.facebook.com/tectonicproject/