Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ συμμετείχε στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου όπου συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία με την υποστήριξη του Φορέα EUSAIR (στρατηγικό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Αδιρατική-Ιόνιο INTERREG VB 2014-202) όπου πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 & 12 Μαίου 2017. Ο Αντιπρόεδρος της εταρείας κ. Άγγελος Μαγκλής, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Forum, είχε την ευκαιρία μέσω των b2b συναντήσεων που διοργανώθηκαν από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, να προσεγγίσει παράγοντες και φορείς του ακαδημαικού και επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως blue technologies, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες μεταφορές, ενεργειακά και θαλάσσια δίκτυα, αειφόρο τουρισμό κ.ά. και να αναπτύξει διόδιους μελλοντικών στρατηγικών συνεργασιών.