Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας BlueCareers του επιστημονικού έργου ScienceDIVER (863674 — ScienceDIVER — EMFF-BlueEconomy-2018)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας BlueCareers του επιστημονικού έργου ScienceDIVER (863674 — ScienceDIVER — EMFF-BlueEconomy-2018)

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας BlueCareers στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  ερευνητικού έργου ScienceDIVER (EMFF – BlueEconomy – 2018), στο οποίο είναι Εταίρος.

Ο γενικός στόχος του έργου ScienceDIVER είναι η δημιουργία ενός δομημένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της θαλάσσιας βιομηχανίας και της εκπαίδευσης προς όφελος των νέων επιστημόνων/δυτών. Η πλατφόρμα BlueCareers θα ενσωματώσει προηγμένες τεχνικές για την αντιστοίχιση εργαζομένου-εργοδότη στην αναζήτηση εργασίας, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους κατάταξης και τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις και των δύο μερών.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κάτωθι εργασίες:

  1. Σχεδιασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας BlueCareers σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
  2. Σχεδιασμό της εφαρμογής για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (διαφορετικές εκδόσεις για Android και iOS).
  3. Παροχή πλήρης τεχνικής υποστήριξης, έως και 5 χρόνια, σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας.
  4. Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στην ομάδα έργου της Ατλαντίς Συμβουλευτικής σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας.
  5. Ο ιδιοκτήτης της διαδικτυακής πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένου των κινητών εφαρμογών), του περιεχομένου και του ονόματος (domain name) είναι η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το κόστος φιλοξενίας του ιστότοπου κατά την διάρκεια του έργου (έως τις 31/10/2022; ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό αρχείο εδώ.

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα διαρκέσει 10 μήνες με επιπλέον 18 μήνες δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για τη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή από την ημέρα δημοσίευσή της έως τις 30/06/2020 στις 04:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Οι προτάσεις υποβάλλονται στο info@atlantisresearch.gr, στην αγγλική γλώσσα, εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή/και διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου είναι 50.000€ (εκτός Φ.Π.Α.).