ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη Xρήση Kαινοτόμων Eφαρμογών"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη Xρήση Kαινοτόμων Eφαρμογών"

Το i-blueCulture σας προσκαλεί στην ανοιχτή διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την προσβασιμότητα και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο ευρύ κοινό, με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Κατά τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών θα παρουσιαστούν καινοτόμα συστήματα και παραδείγματα εφαρμογών, και θα συζητηθούν οι προοπτικές ανάδειξης των ενάλιων μνημείων μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τις ομιλίες.
 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το έργο i-blueCulture (https://i-blueculture.iti.gr) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο διεπιστημονικού σεμιναρίου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

18:15-19:30 ΟΜΙΛΙΕΣ
Συντονισμός: Άγγελος Μαγκλής, Ιδρυτής Καταδυτικού Κέντρου Σκοπέλου, Ιδρυτής Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. 

18:15-18:30 i-blueCulture: Καινοτόμο σύστημα 3Δ Περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Υποβρύχιας Εικόνας. Δρ. Στέλιος Κρηνίδης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

18:30-18:45 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη του ενάλιου πλούτου: παραδείγματα έργων (BLUEMED, MeDryDive, MAREBOX, See-the-Sea).  Μιμή Παπαδοπούλου, Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

18:45-19:00 “Dive in the Past” Serious Game. Marco Cozza, 3DResearch srl.

19:00-19:15 Καταγραφή και Ανάδειξη της ΕΠΚ. Διαδικασίες και Μέθοδοι της ΟΕΑ. Κίμων Παπαδημητρίου, ΑΠΘ/Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών/Ομάδα Εναλίων Αποτυπώσεων.

19:15 – 19:30  Εισήγηση Εκπροσώπου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων/ΥΠΠΟΑ.


19:30-20:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συντονισμός: Διονύσης Μουρελάτος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και η συμμετοχή σας είναι δωρεάν. Απαραίτητη είναι η  ηλεκτρονική εγγραφή πατώντας στον  παρακάτω σύνδεσμο.  
Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή θα αποσταλεί με email ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης και οδηγίες. 

Πληροφορίεςfourkiotou@atlantisresearch.gr & 2310531000 (εσωτ. 163)