Ιστορία και Πολιτισμός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Fournoi

Ο ωκεανός καλύπτει το 71% της γήινης επιφάνειας και τα ωκεάνια και παράκτια οικοσυστήματα παρέχουν στους ανθρώπους σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες καθώς και εντυπωσιακό πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο. Εκτός από την παραδοσιακή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (όπως αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποιητική βιομηχανία), ένα ευρύτερο όραμα για την «γαλάζια οικονομία» μπορεί να προσφέρει σημαντικές πηγές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τις οικονομίες των κρατών μελών και τις παράκτιες κοινότητες ειδικότερα. Η καινοτομία αποτελεί μια αυξανόμενη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη Μεσόγειο (και όχι μόνο). Η Μεσόγειος Θάλασσα φιλοξενεί πληθώρα μοναδικών αγαθών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και φυσικού πλούτου, δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη καταδυτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Η επιστημονική μελέτη και η τουριστική αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσονται ραγδαία στη Μεσόγειο, έπειτα από την επικύρωση της Σύμβασης της UNESCO (2001).

H «γαλάζια οικονομία» μπορεί να προσφέρει σημαντικές πηγές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τις οικονομίες των κρατών μελών και τις παράκτιες κοινότητες ειδικότερα.

Ο ωκεανός καλύπτει το 71% της γήινης επιφάνειας και τα ωκεάνια και παράκτια οικοσυστήματα παρέχουν στους ανθρώπους σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες καθώς και εντυπωσιακό πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο.

Ocean Coverage

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η  ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική υλοποιεί έργα που στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού, των «γαλάζιων» τεχνολογιών και στην αξιοποίηση του ενάλιου πλούτου (πολιτιστικού και φυσικού) προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η  ΑΤΛΑΝΤΙΣ καθίσταται πρωτοπόρος σε διεθνές επίπεδο στο ζήτημα της προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα τελευταία χρόνια η  ΑΤΛΑΝΤΙΣ, με τη συμμετοχή της σε ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα έχει συνεισφέρει σε απτά επιτεύγματα όπως:

  • Ο χαρακτηρισμός ως επισκέψιμων ιστορικών ναυαγίων των ελληνικών θαλασσών (περί των δέκα έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στην Αλόννησο και τριών στον δυτικό Παγασητικό). Τα περισσότερα ναυάγια ανήκουν σε πλοία των μεσαιωνικών και αρχαίων χρόνων.
  • Η ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν την αξιοποίηση του ενάλιου πολιτιστικού (και φυσικού) πλούτου της Μεσογείου, όπως:  η ψηφιοποίηση για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων ανακατασκευής ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, η χρήση νέων τεχνολογιών για καταγραφή  δεδομένων ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας, οι εφαρμογές εικονικού/ επαυξημένου περιβάλλοντος (VR / AR), οι επαυξημένες ξεναγήσεις, οι εφαρμογές εικονικής κατάδυσης, τα ανοικτά εργαστήρια ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα την ενάλια αρχαιολογία “serious games” κ.λπ.
  • Η  βελτίωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σε θέματα όπως: η επισκεψιμότητα των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, η χρηματοδότηση της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας και η ένταξη των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Maritime Spatial Planning).
  • Η υποβολή προτάσεων για τη λειτουργία των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων σε εθνικό επίπεδο μέσα από την ένταξη τους σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια κ.α.
  • Η εμπέδωση, σε επίπεδο τοπικό και εθνικό, της ιδέας πως η προστασία του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου προϋποθέτει τη μελετημένη τουριστική και εκπαιδευτική αξιοποίησή του προς όφελος, κατά κύριο λόγο, των τοπικών κοινωνιών και έχοντας πάντα ως βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός από την υποστήριξη του ενάλιου πολιτισμού, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, υποστηρίζει ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού (αλλά και οργανισμούς με παρόμοιες ανάγκες, όπως κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύματα) με στόχο:

  • Την επικαιροποίηση του μοντέλου οικονομικής βιωσιμότητας
  • Την εύρεση χρηματοδότησης για έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης
  • Τη διεύρυνση της απήχησης σε νέες ομάδες κοινού
  • Τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού

Πρόσφατο έργο μας αποτελεί η Στρατηγική συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Καλεμκερή του Δήμου Καλαμαριάς.