Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου BLUEMED στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Presentation of BLUEMED Project results in University of Oxford

On January 21st, Angelos Manglis, our Founder and VP presented the work of our EU co-financed project Bluemed Sustainable Tourism at the School of Archaeology in the University of Oxford. Mr. Manglis talked about how promoting and making accessible the Underwater Cultural Heritage contributes to its protection.